Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Địa lý==
Phường Hòa Mạc nằm ở phía tây thị xã Duy Tiên, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp xã [[Chuyên Ngoại]]
*Phía tây giáp phường [[Yên Bắc]]
*Phía nam giáp xã [[Trác Văn]] và xã [[Yên Nam]]
*Phía bắc giáp phường [[Châu Giang]].
 
Phường Hòa Mạc có diện tích 5,68 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 11.488 người, mật độ dân số đạt 2.023 người/km<sup>2</sup>.<ref name="NQ829/">
 
==Lịch sử==
Phường Hòa Mạc nguyên trước đây là thị trấn Hòa Mạc, thị trấn huyện lỵ của huyện Duy Tiên, được thành lập vào năm 1986 trên cơ sở 46,68 ha diện tích tự nhiên của xã Yên Bắc và 122,31 ha diện tích tự nhiên của xã Trác Văn.<ref name=34-HĐBT>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-34-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thi-tran-tinh-Ha-Nam-Ninh/37062/noi-dung.aspx|title=Quyết định 34-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành|tác giả=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>