Khác biệt giữa các bản “URL”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Manhdung6555 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
Cụ thể hơn:
<pre>
http://vi.wikipedia.org:80/thumuc/trang?timkiem=cauhoi#dautien
\__/ \______________/\_________________/\___________/ \____________/ \_____/
| | | | | |
URL scheme tên máy chủ | đường dẫn truy vấn mục con
Người dùng vô danh