Khác biệt giữa các bản “URL”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 116.96.92.6 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 125.214.48.82
n (Đã lùi lại sửa đổi của 116.96.92.6 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 125.214.48.82)
Thẻ: Lùi tất cả
Cụ thể hơn:
<pre>
httphttps://vi.wikipedia.org:80/wiki/thumuc/trang?timkiem=cauhoi#dautien
\__/ \______________/\__________________/\___________/ \____________/ \_____/
| | | | | |
URL scheme tên máy chủ | đường dẫn truy vấn mục con