Khác biệt giữa các bản “Chuichi Date”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| deputy = [[Akira Gunji]]
| predecessor = [[Masaaki Yamazaki]]
| successor = [[Akiko Santō]]
| office1 = Thành viên của [[Tham Nghị viện]]
| term_start1 = 29 tháng 7 năm 2001
| term_end1 = 28 tháng 7 năm 2019
| predecessor1 = Hisamitsu Sugano
| successor1 =