Khác biệt giữa các bản “Eric Clapton”

{{Derek and the Dominos}}
{{Cộng tác với The Beatles}}
{{Navboxes
|title= Giải thưởng cho Eric Clapton
|list1=
{{Giải Grammy cho Bài hát của năm}}
{{Giải Grammy cho Thu âm của năm}}
{{Giải Grammy cho Bài hát rock hay nhất}}
}}
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{DEFAULTSORT:Clapton, Eric}}