Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| caption = {{{chú thích|}}}
 
| image2 ={{#if: {{{vĩ độ|}}}{{{bản đồ 1|}}} |
{{{!}} width="100%" {{#if:{{{trạng thái bản đồ|}}} | class="collapsible" | class="collapsible collapsed" }} cellpadding="0" cellspacing="0" style="background: transparent;"
! style="text-align: left; padding-right: 4px; font-weight: normal" {{!}} {{#if:{{{tựa bản đồ|}}} | {{{tựa bản đồ}}} |  Vị trí {{#if:{{{tên|}}} | {{{tên}}} | {{TÊNTRANG}} }} trên bản đồ Việt Nam }}