Khác biệt giữa các bản “Tiếng Man”

n
n (PhanAnh123 đã đổi Tiếng Manx thành Tiếng Man)
 
===Tên bản địa/nội danh===
Trong tiếng Man, nó được gọi là ''Gaelg'' hay ''Gailck'', những từ cùng gốc với từ "Gael". Những ngôn ngữ chị em [[tiếng Ireland]] và [[tiếng Gael Scotland]] dùng lần lượt nội danh ''Gaeilge'' (biến thể vùgvùng miền Gaoluinn, Gaedhlag, Gaelge và Gaelic) và ''Gàidhlig''. Như hai tiếng trên, tên ngôn ngữ hay đi cùng với mạo từ xác định: ''y Ghaelg'' hay''y Ghailck'' (tiếng Ireland ''an Ghaeilge'', tiếng Scotland ''a' Ghàidhlig'').
 
== Số người nói ==