Khác biệt giữa các bản “Đường cao tốc Bình Định – Nha Trang”

không có tóm lược sửa đổi
Đường cao tốc [[Bình Định]] – [[Nha Trang]] dài 215 km, có điểm đầu là vị trí giao với [[quốc lộ 19]] tại [[An Nhơn]] tỉnh [[Bình Định]] và điểm cuối tuyến là vị trí giao với đường tỉnh 65-22 tại địa phận xã Diên Thọ, huyện [[Diên Khánh]], tỉnh [[Khánh Hòa]], quy mô 4 làn xe.
 
Tuyến đường đi qua địa bàn các xã, thị trấn: [[Nhơn Thọ]] (thị xã [[An Nhơn]]), [[Canh Vinh]], [[Canh Hiển]], [[Canh Hiệp]] (huyện [[Vân Canh]]) của tỉnh [[Bình Định]]; [[Đa Lộc, Đồng Xuân|Đa Lộc]], [[Xuân Lãnh, Đồng Xuân|Xuân Lĩnh]], [[Xuân Long, Đồng Xuân|Xuân Long]], [[Xuân Quang 2, Đồng Xuân|Xuân Quang 2]], [[Xuân Quang 3, Đồng Xuân|Xuân Quang 3]], [[Xuân Phước, Đồng Xuân|Xuân Phước]] (huyện [[Đồng Xuân, Phú Yên|Đồng Xuân]]), [[An Xuân, Tuy An|An Xuân]], [[An Lĩnh]], [[An Thọ, Tuy An|An Thọ]] (huyện [[Tuy An]]), [[Hòa Kiến]] (thành phố [[Tuy Hòa]]), [[Hòa Quang Bắc]], [[Hòa Quang Nam]], [[Hòa Thắng, Phú Hòa|Hòa Thắng]] (huyện [[Phú Hòa, Phú Yên|Phú Hòa]]), [[Phú Thứ, Tây Hòa|thị trấn Phú Thứ]], [[Hòa Đồng]], [[Hòa Thịnh]] (huyện [[Tây Hòa, Phú Yên|Tây Hòa]]) của tỉnh [[Phú Yên]]; [[Vạn Phước]], [[Vạn Long]], [[Vạn Khánh]], [[Vạn Bình]], [[Vạn Phú]], [[Vạn Lương]], [[Xuân Sơn, Vạn Ninh|Xuân Sơn]], [[Vạn Hưng]] (huyện [[Vạn Ninh, Khánh Hòa|Vạn Ninh]]), [[Ninh An, Ninh Hòa|Ninh An]], [[Ninh Trung]], [[Ninh Phụng]], [[Ninh Bình, Ninh Hòa|Ninh Bình]], [[Ninh Quang]], [[Ninh Hưng]] (thị xã [[Ninh Hòa]]), [[Diên Lâm]], [[Diên Thọ]] (huyện [[Diên Khánh]]) của tỉnh [[Khánh Hòa]].
 
Đây là tuyến đường sẽ xây dựng sau cùng của tuyến đường cao tốc Bắc Nam (Giai đoạn sau năm 2020 đầu tư xây dựng đoạn [[Hà Tĩnh]] – [[Quảng Trị]] và [[Quảng Ngãi|Quảng Ngãi]]– [[Nha Trang]]).