Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

n
Đã khóa “Kinh tế chính trị”: Bị phá hoại quá mức: Tránh rối phá hoại lùi đi sửa lại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:19, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:19, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC)))
(Đã lùi về phiên bản 55636051 bởi ThiênĐế98 (thảo luận): Hủy sửa đổi rối. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã khóa “Kinh tế chính trị”: Bị phá hoại quá mức: Tránh rối phá hoại lùi đi sửa lại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:19, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:19, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC))))