Khác biệt giữa các bản “Liêu Vĩnh Trung”

không có tóm lược sửa đổi
(Bài mới Liêu Vĩnh Trung, tướng nhà Min)
 
'''Liêu Vĩnh Trung''' (Hán phồn thể: '''廖永忠'''), sinh 1323 - mất 1375, người [[Sào Châu]] (nay là [[Sào Hồ]], [[An Huy]]), là danh tướng khai quốc của [[nhà Minh]] [[Trung Quốc]]. Ông là em của [[Liêu Vĩnh An]], một nhà quân sự thời [[nhà Nguyên]].
 
Thời trẻ, Liêu Vĩnh Trung đã cùng anh là Liêu Vĩnh An đi theo [[Chu Nguyên Chương]], cùng [[Thang Hòa]] thảo phạt [[Phương Quốc Trân]], bình định [[Chiết Đông]]; sau lại bắt được [[Trần Hữu Định]], bình định [[Phúc Kiến]], cùng [[Chu Lượng Tổ]] bình định [[Lưỡng Quảng]]. Trong chiến tranh Minh diệt [[Minh Hạ]] - nhánh quân cát cứ còn lại của triều Nguyên ở [[Tứ Xuyên]], ông được phong làm Hữu phó tướng của Nam Lộ quân. Nhưng cuối đời, Liêu Vĩnh Chung bị Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương quy tội vượt quá chức phận, bị ban chết.