Khác biệt giữa các bản “Liêu Vĩnh Trung”

không có tóm lược sửa đổi
Cuộc đời
 
Minh sử chép Liêu Vĩnh Trung thời trẻ đã tài năng xuất chúng, là người trí dũng. Vào thời Nguyên mạt, Trung Quốc hỗn loạn, anh em Liêu Vĩnh Trung, Liêu Vĩnh An đã ở tại Sào Hồ huy động lực lượng "tự giữ một phương." Năm Chí Chính thứ 15 (1355), Liêu Vĩnh Trung theo anh quy thuận Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương hỏi Vĩnh Trung: "Ngươi có mong phú quý không?"<ref>{{Chú thích web|url=https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%9C%8B%E6%9C%9D%E7%8D%BB%E5%BE%B5%E9%8C%84/%E5%8D%B7%E4%B9%8B%E5%85%AB#%E5%BE%B7%E6%85%B6%E4%BE%AF%E5%BB%96%E6%B0%B8%E5%BF%A0%E5%82%B3|tựa đề=Quốc triều hiến trưng lục, quyển 8, Đức Khánh hầu Liêu Vĩnh trung truyện|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>