Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[31 tháng 12]] năm [[2002]], chia xã Hà Lâm thành 2 xã: Hà Lâm và Phước Lộc.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2002-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Lam-Ha-Da-Huoai-Da-Teh-Cat-Tien-tinh-Lam-Dong-6647.aspx|tựa đề=Nghị định 112/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], sáp nhập xã Đạ M'ri vào thị trấn Đạ M'ri.<ref name="NQ833">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198698 Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Huyện Đạ Huoai có 2 thị trấn và 7 xã như hiện nay.