Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cần Giuộc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Ngày 21 tháng 4 năm 2015, thị trấn Cần Guộc mở rộng (gồm thị trấn Cần Giuộc, một phần các xã Mỹ Lộc, Trường Bình, Tân Kim) được công nhận là đô thị loại IV<ref>{{Chú thích web|url=http://baoxaydung.com.vn/thi-tran-can-giuoc-mo-rong-huyen-can-giuoc-dat-tieu-chuan-do-thi-loai-iv-148604.html|tựa đề=Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập toàn bộ xã Tân Kim, một phần xã Trường Bình và xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc; sáp nhập phần còn lại của xã Trường Bình vào phần còn lại của xã Mỹ Lộc.<ref name="NQ836">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198701 Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14]</ref>
Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An
 
Huyện Cần Giuộc có 1 thị trấn và 14 xã như hiện nay.
Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cần Giuộc như sau:
 
1. Nhập toàn bộ 9,63 Km2 diện tích tự nhiên, 28.293 người của xã Tân Kim; điều chỉnh 8,13 Km2 diện tích tự nhiên, 11.167 người của xã Trường Bình và 1,91 Km2 diện tích tự nhiên, 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc. Sau khi nhập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thị trấn Cần Giuộc có 21,05 Km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.877 người.
 
Thị trấn Cần Giuộc giáp các xã Long An, Long Hậu, Mỹ Lộc, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Thuận Thành và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
2. Nhập toàn bộ 2,66 Km2 diện tích tự nhiên, 3.655 người của xã Trường Bình sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại mục 1 vào xã Mỹ Lộc. Sau khi nhập, xã Mỹ Lộc có 12,79 Km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.669 người.
 
Xã Mỹ Lộc giáp các xã Long An, Long Thượng, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, Thị trấn Cần Giuộc và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Cần Giuộc có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 14 xã và 01 thị trấn.
 
==Hành chính==