Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

Không có tóm lược sửa đổi
 
==Lịch sử==
Năm 2018, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,04 km<sup>2</sup>², dân số là 16.589 người, mật độ dân số đạt 1.378 người/km<sup>2</sup>².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], sápđiều nhậpchỉnh 1,91 km<sup>2</sup>² diện tích tự nhiên và 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc và sápđiều nhậpchỉnh 2,66 km<sup>2</sup>² diện tích và 3.655 người còn lại của xã Trường Bình (sauvừa khigiải sáp nhập một phần vào thị trấn Cần Giuộc)thể vào xã Mỹ Lộc.<ref name="NQ836"/>
 
Sau khi sápđiều nhậpchỉnh, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,79 km<sup>2</sup>², dân số là 17.669 người.
 
==Chú thích==