Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cần Giuộc”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An<ref name="NQ836">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198701 Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14]</ref>. Theo đó:
*Nhập toàn bộ 9,63 km² diện tích tự nhiên, 28.293 người của xã Tân Kim,; điều chỉnh 8,13 km² diện tích tự nhiên, 11.167 người của xã Trường Bình, 1,91 km² diện tích tự nhiên, 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc.
*Nhập toàn bộ 2,66 km² diện tích tự nhiên, 3.655 người còn lại của xã Trường Bình vào xã Mỹ Lộc.