Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cần Giuộc”

Sau năm 1975, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hợp nhất hai tỉnh [[Kiến Tường]] và [[Long An]] thành tỉnh [[Long An]]. Huyện Cần Giuộc thuộc tỉnh [[Long An]], gồm 1 thị trấn và 16 xã.
 
Ngày [[21 tháng 4]] năm [[2015]], thị trấn Cần GuộcGiuộc mở rộng (gồm thị trấn Cần Giuộc, một phần các xã Mỹ Lộc, Trường Bình, Tân Kim) được công nhận là đô thị loại IV<ref>{{Chú thích web|url=http://baoxaydung.com.vn/thi-tran-can-giuoc-mo-rong-huyen-can-giuoc-dat-tieu-chuan-do-thi-loai-iv-148604.html|tựa đề=Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An<ref name="NQ836">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198701 Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14]</ref>. Theo đó: