Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Năm 2018, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,04 km², dân số là 16.589 người, mật độ dân số đạt 1.378 người/km².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An<ref name="NQ836"/>. Theo đó, điều chỉnh 1,91 km² diện tích tự nhiên và 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc và điều chỉnh 2,66 km² diện tích và 3.655 người còn lại của xã Trường Bình vừa giải thể vào xã Mỹ Lộc.<ref name="NQ836"/>
 
Sau khi điều chỉnh, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,79 km², dân số là 17.669 người.
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
 
==Xem thêm==
{{sơ khai Long An}}