Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hương Trà”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 2010, thị trấn Tứ Hạ thuộc huyện Hương Trà được công nhận là đô thị loại IV.
 
Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP nâng cấpchuyển huyện Hương Trà thành thị xã Hương Trà;. đồngĐồng thời, chuyển thị trấn Tứ Hạ và 6 xã: Hương An, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Xuân thành 7 phường có tên tương ứng<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quye-99-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Huong-Tra-va-phuong-thi-xa-Huong-Tra-131790.aspx Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Trà và các phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế]</ref>.
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập 2 xã Bình Điền và Hồng Tiến thành xã Bình Tiến.<ref name="NQ834">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198699 Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14]</ref>