Khác biệt giữa các bản “Cù Lao Dung”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Phia tây giáp các huyện [[Long Phú]] và [[Trần Đề]]
*Phía nam giáp [[Biển Đông]].
Huyện Cù Lao Dung có diện tích tự nhiên là 249,44km44 km<sup>2</sup> và dân số năm 2009 là 62.931 người.
 
Huyện lỵ đặt tại thị trấn [[Cù Lao Dung (thị trấn)|Cù Lao Dung]]. Huyện như một hòn cù lao lớn, nằm giữa 2 tỉnh [[Sóc Trăng]] và [[Trà Vinh]], nhưng thực sự là bao gồm 3 hòn cù lao nhỏ gộp lại: Cù lao Tròn, Cù lao Dung và Cù lao Cồn Cộc.