Khác biệt giữa các bản “Duy Khánh”

Thương về miền Trung(cùng Châu Kỳ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thương về miền Trung(cùng Châu Kỳ))
* ''Ta hát trên đỉnh đèo''
* ''Thư về em gái thành đô'' (1967)
* ''Thương về miền Trung(cùng Châu Kỳ)''
* ''Tình ca quê hương'' (1966)
* ''Trăm năm bến cũ'' (1967)
Người dùng vô danh