Khác biệt giữa các bản “Chế độ tối”

Added {{cleanup-reorganize}} tag to article (TW)
(quên {{tham khảo}})
(Added {{cleanup-reorganize}} tag to article (TW))
 
{{cleanup-reorganize|date=tháng 12 2019}}
[[Tập_tin:GNOME_Shell,_GNOME_Clocks,_Evince,_gThumb,_GNOME_Files_at_version_3.30_(2018-09)_in_Dark_theme.png|nhỏ|[[Ảnh chụp màn hình]] của một môi trường [[máy tính để bàn]] trong [[Dark mode|chế độ tối]]]]
[[Tập_tin:Vector-DarkCSS_screenshot.png|nhỏ|Ảnh chụp màn hình của một bài viết [[MediaWiki]] trong chế độ tối dựa trên [[Skin: Vector-Dark CSS.]]]]