Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

n
 
== Đại Thanh tần phi ==
Căn cứ theo hồ sơ [[Quất Huyền Nhã]] (橘玄雅) khảo được từ [[Lục đầu bài đương]] (绿头牌档), vào năm Khang Hi thứ 14 ([[1675]]), Khang Hi Đế lệnh cho [[Nội vụ phủ]] tuyển chọn Bao y Tú nữ, Ô Nhã thị lấy thân phận [[Cung nữ tử]] mà nhập cung. Năm đó, bà 16 tuổi, cùng xét tuyển với bà có [[Lương phi]] Giác Thiền thị, được ghi lại tên là [''Song Tỷ'']; và [[Định phi (Khang Hy)|Định phi]] Vạn Lưu Ha thị, được ghi lại tên là [''Nữu Nữu''].
 
Án theo tập hồ sơ này, Ô Nhã Mã Lục là được [''"Đề cử"''], nhưng không phải là vì xuất chúng gì cả, mà là được đề cử khi tiến hành Lạc tuyển lần thứ hai. Đại khái bà đã bị loại, lần này lại lần nữa tham tuyển. Lần đầu tiên diễn ra khi nào, vẫn chưa biết được. Hồ sơ cung đình thời Thanh dưới triều đại Khang Hi rất khan hiếm, nên cũng không thực sự rõ bối cảnh từ khi Mã Lục nhập cung đến khi chính thức trở thành tần phi. Sớm biết được, Mã Lục nhập cung đã lãnh làm Cung nữ tử, khi ấy Thanh triều chưa hoàn toàn định rõ cấp bậc như về sau, nên khi ấy Cung nữ tử chưa phải là danh vị tần phi, mà là một dạng Cung nữ riêng của các phi tần khác.