Khác biệt giữa các bản “Đỗ Xuân Hợp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
1932-1945, ông là Giảng viên [[Trường Y dược Đông Dương]] rồi [[Đại học Y khoa Việt Bắc]] (1949-1954).
 
Ngày 27/3/1946 Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp, Chủ tịch cơ quan Cứu tế xã hội Bắc bộ, kiêm chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương, [[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Xã hội]].<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-37-cu-can-bo-lanh-dao-co-quan-Bo-xa-hoi-35968.aspx Sắc lệnh 37]</ref> Ngày [[28 tháng 6]] năm [[1946]], Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp xin từ chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương, được chấp thuận vào ngày [[14 tháng 9]] năm 1946.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-186-cho-Do-Xuan-Hop-tu-chuc-Giam-doc-Nha-cuu-te-Trung-uong-36115.aspx Sắc lệnh 186]</ref> (thay thế là Nguyễn Hữu Viên, Chánh Văn phòng Bộ Xã hội từ 27/3/1946).<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-193-cu-Nguyen-Huu-Vien-giu-Giam-doc-Nha-cuu-te-trung-uong-36120.aspx Sắc lệnh 193]</ref>
 
1950-1960, ông là Viện trưởng Viện Quân y [[Khu 10]]; Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm [[Bộ môn giải phẫu]] Trường Quân y sĩ Việt Bắc, Trường Sĩ quan quân y; Chủ nhiệm Bộ môn giải phẫu [[Đại học Y khoa Hà Nội]] (1954-1985).