Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! STT || Quốc gia / Lãnh thổ || Dân số || Thời điểm thống kê || % so với dân số thế giới || class="unsortable" |Nguồn ước tính
|- style="background:#ccddff"
| - || align="left" |'''Thế giới'''|| 7,.754,728,993.702.439 || Tháng 12, 2019 ||100%
| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 001 || align="left" |'''{{flag|Trung Quốc}}'''{{ref|n2|n2}}|| 1,.422,980,918.035.502 || Tháng 12, 2019 ||18,47%|| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 002 || align="left" |'''{{flag|Ấn Độ}}'''|| 1,.375,573,829.874.187 || Tháng 12, 2019 || 17,86% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
2019 || 17,86% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 003 || align="left" |'''{{flag|Hoa Kỳ}}'''|| 329,753,000 ||Tháng 10, 2019 || 4,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 004 || align="left" |'''{{flag|Indonesia}}'''|| 264,113,419270.856.521 || Tháng 12, 20172019 || 3,51% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 005 || align="left" |'''{{flag|Brasil}}'''|| 209,362,327 || Tháng 12, 2017 || 2,81% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 006 || align="left" |'''{{flag|Pakistan}}'''|| 197,173,785206.475.732 || Tháng 12, 20172019 || 2,62% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 007 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}'''|| 191,101,593 ||Tháng 12, 2017 || 2,55% || style="font-size 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 008 || align="left" |'''{{flag|Bangladesh}}'''|| 164,740,865168.931.236 || Tháng 12, 20172019 || 2,19% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 009 || align="left" |'''{{flag|Nga}}'''|| 143,990,813 || Tháng 12, 2017 || 1,91% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]<!-- BEFORE EDITING RUSSIA'S POPULATION PLEASE SEE: Talk:List_of_countries_by_population#Russia_2 -->
| 010 || align="left" |'''{{flag|México}}'''|| 129,234,983 || Tháng 12, 2017 || 1,73% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 011 || align="left" |'''{{flag|Nhật Bản}}'''||127,473,405 126.661.022 || Tháng 12, 20172019 || 1,68% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 012013 || align="left" |'''{{flag|EthiopiaPhilippines}}'''|| 105,069,739108.908.658 || Tháng 12, 20172019 || 1,3938% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 013012 || align="left" |'''{{flag|PhilippinesEthiopia}}'''|| 106105,985069,968739 || Tháng 12, 2017 || 1,3839% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 014 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}'''|| 101,660,000 || Tháng 10, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015 || align="left" |'''{{flag|Việt Nam}}'''|| 97,655,730.892.584 || Tháng 912, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 016 || align="left" |'''{{flag|ĐứcThổ Nhĩ Kỳ}}'''|| 82,122,49083.302.508 || Tháng 12, 20172019 || 1,0807% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 017 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Dân chủ Congo|name=CHDC CongoIran}}'''|| 81,454,47583.182.490 || Tháng 12, 20172019 || 1,0708% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 018 || align="left" |'''{{flag|IranĐức}}'''|| 8182,199122,444490 || Tháng 12, 2017 || 1,0708% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 019 || align="left" |'''{{flag|ThổCộng Nhĩhòa KỳDân chủ Congo|name=CHDC Congo}}'''|| 8081,706454,079475 || Tháng 12, 2017 || 1,07% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 020 || align="left" |'''{{flag|Thái Lan}}'''|| 69,044,823.349.933 || Tháng 12, 20172019|| 0,91% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 021 || align="left" |'''{{flag|Vương quốc Anh}}'''|| 66,198,093 || Tháng 12, 2017 || 0,87% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 025 || align="left" |'''{{flag|Nam Phi}}'''|| 56,746,658 || Tháng 12, 2017 || 0,74% || style="font-size:75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 026 || align="left" |'''{{flag|Myanmar}}'''|| 53,391,02054.567.442 || Tháng 12, 20172019 || 0,73% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 027 || align="left" |'''{{flag|Hàn Quốc}}'''|| 50,990,30851.419.341 || Tháng 12, 20172019 || 0,67% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 028 || align="left" |'''{{flag|Kenya}}'''|| 49,752,258 || Tháng 12, 2017 || 0,64% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 035 || align="left" |'''{{flag|Sudan}}'''|| 40,575,308 || Tháng 12, 2017 || 0,56% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 036 || align="left" |'''{{flag|Iraq}}'''|| 38,319,02840.969.003 || Tháng 12, 20172019 || 0,51% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 037 || align="left" |'''{{flag|Ba Lan}}'''|| 38,168,442 || Tháng 12, 2017 || 0,51% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 039 || align="left" |'''{{flag|Maroc}}'''|| 35,759,934 || Tháng 12, 2017 || 0,47% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 040 || align="left" |'''{{flag|Afghanistan}}'''|| 35,567,16537.639.912 ||Tháng 12, 20172019 || 0,45% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 041 || align="left" |'''{{flag|Ả Rập Saudi}}'''|| 32,965,63334.418.107 || Tháng 12, 20172019 || 0,44% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 042 || align="left" |'''{{flag|PeruUzbekistan}}'''|| 32,182,79233.014.706 || Tháng 12, 20172019 || 0,4341% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 043 || align="left" |'''{{flag|VenezuelaMalaysia}}'''|| 31,995,13432.665.093 || Tháng 12, 20172019 || 0,4241% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 044 || align="left" |'''{{flag|UzbekistanPeru}}'''|| 3132,929182,851792 || Tháng 12, 2017 || 0,4143% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 045 || align="left" |'''{{flag|MalaysiaVenezuela}}'''|| 31,642995,781134 || Tháng 12, 2017 || 0,4142% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 046 || align="left" |'''{{flag|AngolaNepal}}'''|| 29,826,89930.101.704 || Tháng 12, 20172019 || 0,3539% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 047 || align="left" |'''{{flag|MozambiqueYemen}}'''|| 29,705,753.913.987 || Tháng 12, 20172019 || 0,3937% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 048 || align="left" |'''{{flag|NepalAngola}}'''|| 29,318826,340899 || Tháng 12, 2017 || 0,3935% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 049 || align="left" |'''{{flag|GhanaMozambique}}'''|| 2829,861705,202753 || Tháng 12, 2017 || 0,3839% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 050 || align="left" |'''{{flag|YemenGhana}}'''|| 28,278861,020202 || Tháng 12, 2017 || 0,3738% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 051 || align="left" |'''{{flag|MadagascarCHDCND Triều Tiên}}'''|| 25,600,646.782.551 || Tháng 12, 20172019 || 0,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 052 || align="left" |'''{{flag|CHDCND Triều TiênMadagascar}}'''|| 25,496600,112646 || Tháng 12, 2017 || 0,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 053 || align="left" |'''{{flag|Úc}}'''{{ref|n5|n5}}|| 24,464,861 || Tháng 12, 2017 || 0,33% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 055 || align="left" |'''{{flag|Cameroon}}'''|| 24,080,762 || Tháng 12, 2017 || 0,33% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 056 || align="left" |'''{{flag|Đài Loan}}'''{{ref|n4|n4}}|| 23,405,309.785.730 || Tháng 12, 20172019 || 0,31% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 057 || align="left" |'''{{flag|Niger}}'''|| 21,512,738 || Tháng 12, 2017 || 0,29% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 058 || align="left" |'''{{flag|Sri Lanka}}'''|| 20,880,16421.049.953 || Tháng 12, 20172019 || 0,28% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 059 || align="left" |'''{{flag|România}}'''|| 19,675,210 || Tháng 12, 2017 || 0,26% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 060 || align="left" |'''{{flag|Burkina Faso}}'''|| 19,217,446 || Tháng 12, 2017 || 0,26% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 061 || align="left" |'''{{flag|MalawiSyria}}'''|| 18,645,447.831.246 || Tháng 12, 20172019 || 0,2425% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 062 || align="left" |'''{{flag|MaliKazakhstan}}'''|| 18,566,055.683.166 || Tháng 12, 20172019 || 0,2524% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 063 || align="left" |'''{{flag|SyriaMalawi}}'''|| 18,263645,126447 || Tháng 12, 2017 || 0,2524% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 064 || align="left" |'''{{flag|KazakhstanMali}}'''|| 18,213566,476055 || Tháng 12, 2017 || 0,2425% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 065 || align="left" |'''{{flag|Chile}}'''|| 18,061,133 || Tháng 12, 2017 || 0,24% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 070 || align="left" |'''{{flag|Zimbabwe}}'''|| 16,545,901 || Tháng 12, 2017 || 0,22% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 071 || align="left" |'''{{flag|Campuchia}}'''|| 16,015,.597.141 || Tháng 12, 20172019 || 0,21% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 072 || align="left" |'''{{flag|Sénégal}}'''|| 15,869,883 || Tháng 12, 2017 || 0,21% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
| 088 || align="left" |'''{{flag|Bồ Đào Nha}}'''|| 10,327,764 || Tháng 12, 2017 || 0,14% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
|-
| 089 || align="left" |'''{{flag|Thụy ĐiểnJordan}}'''|| 9,913,80310.125.846 || Tháng 12, 20172019 ||{{formatnum:{{#expr: 9418732 /7021836029 * 100 round 2}}}}0,10% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.scbun.seorg/Pages/Product____25799.aspxUNPP 2008 UN estimate for Statisticsyear Sweden2019]
|-
| 090 || align="left" |'''{{flag|Azerbaijan}}'''|| 9,831,82410.054.410 || Tháng 12, 20172019 || 0,13% || style="font-size: 75%" |[http://www.azstat.org/publications/azfigures/2010/en/004.shtml State Statistical Committee of Azerbaijan]
|-
| 091 || align="left" |'''{{flag|HungaryThụy Điển}}'''|| 9,720913,243803 || Tháng 12, 2017 ||{{formatnum:{{#expr: 0,139418732 /7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://portalwww.kshscb.hu/pls/ksh/docs/eng/xstadatse/xstadat_annualPages/i_wdsd003bProduct____25799.htmlaspx OfficialStatistics estimateSweden]
|-
| 092 || align="left" |'''{{flag|JordanHungary}}'''|| 9,712720,844243 || Tháng 12, 2017 || 0,1013% || style="font-size: 75%" |[http://esaportal.unksh.orghu/UNPPpls/ksh/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wdsd003b.html 2008 UNOfficial estimate for year 2017]
|-
| 093 || align="left" |'''{{flag|Belarus}}'''|| 9,467,841 || Tháng 12, 2017 || 0,13% || style="font-size: 75%" |[http://web.archive.org/web/20110404081438/http://belstat.gov.by/homep/en/indicators/press/demogr1.php National Statistical Committee]
|-
| 094 || align="left" |'''{{flag|UAE}}'''|| 9,405,662.744.449 || Tháng 12, 20172019 || 0,13% || style="font-size: 75%" |[http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf Official estimate]
|-
| 095 || align="left" |'''{{flag|HondurasTajikistan}}'''|| 9,271,795.383.039 || Tháng 12, 20172019 || 0,1112% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.ineun.gob.hnorg/drupal/node/205UNPP Official2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 096 || align="left" |'''{{flag|TajikistanHonduras}}'''|| 89,929271,063795 || Tháng 12, 2017 || 0,1211% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unine.orggob.hn/drupal/UNPPnode/205 2008 UNOfficial estimate for year 2010]
|-
| 097 || align="left" |'''{{flag|Áo}}'''|| 8,736,434 || Tháng 12, 2017 ||{{formatnum:{{#expr: 8396760 / 7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.statistik.at/web_en/statistics/population/demographic_forecasts/population_forecasts/029024.html Official estimate]
|-
| 098 || align="left" |'''{{flag|Thụy SĩIsrael}}'''{{ref|n8|n8}}|| 8,479,155.648.241 || Tháng 12, 20172019 ||{{formatnum:{{#expr: 7782900 / 7021836029 * 100 round 2}}}}0,11% || style="font-size: 75%" |[http://www.bfscbs.admingov.chil/bfswww/portalyarhon/en/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstandb1_e.htmlhtm OfficialIsraeli SwitzerlandCentral Bureau of Statistics estimate]
|-
| 099 || align="left" |'''{{flag|IsraelThụy Sĩ}}'''{{ref|n8|n8}}|| 8,327479,047155 || Tháng 12, 2017 ||{{formatnum:{{#expr: 0,117782900 / 7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.cbsbfs.govadmin.ilch/wwwbfs/yarhonportal/b1_een/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.htmhtml IsraeliOfficial Central Bureau ofSwitzerland Statistics estimate]
|-
| 100 || align="left" |'''{{flag|Papua New Guinea}}'''|| 8,258,512 || Tháng 12, 2017 || 0,11% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
| 102 || align="left" |'''{{flag|Sierra Leone}}'''|| 7,564,302 || Tháng 12, 2017 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 103 || align="left" |''{{flag|Hồng Kông}}''|| 7,367,510.516.137 || Tháng 12, 20172019 || 0,10% || style="font-size: 75%" |[http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/statistics_by_subject/index.jsp?subjectID=1&charsetID=2&displayMode=T Hong Kong Census and Statistics Department]
|-
| 104 || align="left" |'''{{flag|BulgariaLào}}'''|| 7,082,625.113.142 || Tháng 12, 20172019 ||{{formatnum:{{#expr: 7528103 / 7021836029 * 100 round 2}}}}0,09% || style="font-size: 75%" |[http://www.nsinsc.bggov.la/Population_eStatistics/Selected%20Statistics/Population_ePopulation.htm Official estimate]
|-
| 105 || align="left" |'''{{flag|LàoBulgaria}}'''|| 67,862082,273625 || Tháng 12, 2017 ||{{formatnum:{{#expr: 0,097528103 / 7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.nscnsi.gov.labg/Statistics/Selected%20StatisticsPopulation_e/PopulationPopulation_e.htm Official estimate]
|-
| 106 || align="left" |'''{{flag|Serbia}}'''{{ref|n6|n6}}|| 6,859,271 || Tháng 12, 2017 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 Official estimate]
| 109 || align="left" |'''{{flag|Libya}}'''|| 6,378,199 || Tháng 12, 2017 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 110 || align="left" |'''{{flag|NicaraguaKyrgyzstan}}'''|| 6,220,572.258.854 || Tháng 12, 2017 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 111 || align="left" |'''{{flag|LibanNicaragua}}'''|| 6,085220,494572 || Tháng 12, 2017 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 112 || align="left" |'''{{flag|KyrgyzstanLiban}}'''|| 6,048,819.034.556 || Tháng 12, 20172019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.statun.kgorg/stat.files/tematika/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE2.pdfUNPP Official2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 113 || align="left" |'''{{flag|Turkmenistan}}'''|| 5,762,032.985.629 || Tháng 12, 20172019 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 114 || align="left" |'''{{flag|Đan MạchSingapore}}'''|| 5,734,466.896.572 || Tháng 12, 20172019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://www.dstsingstat.dk/HomeUK/Statistics/Key_indicatorsgov.sg/Populationstats/popkeyind.aspxhtml#popnarea Statistics DenmarkSingapore]
|-
| 115 || align="left" |'''{{flag|SingaporeĐan Mạch}}'''|| 5,712734,500466 || Tháng 12, 2017 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://www.singstatdst.gov.sgdk/HomeUK/Statistics/Key_indicators/statsPopulation/keyindpop.html#popnareaaspx Statistics SingaporeDenmark]
|-
| 116 || align="left" |'''{{flag|Phần Lan}}'''{{ref|n9|n9}}|| 5,524,065 || Tháng 12, 2017 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_eng Official Finnish Population clock]
| 119 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Congo}}'''|| 5,266,693 || Tháng 12, 2017 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 120 || align="left" |'''{{flag|EritreaPalestine}}'''|| 5,073,859.255.810 || Tháng 12, 20172019 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unpcbs.orggov.ps/UNPP 2008Portals/_pcbs/child/demog.htm UNPalestinian estimateCentral forBureau yearof 2017Statistics]
|-
| 121 || align="left" |'''{{flag|PalestineEritrea}}'''|| 45,926073,112859 || Tháng 12, 2017 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.pcbsun.gov.psorg/Portals/_pcbs/child/demog.htmUNPP Palestinian2008 CentralUN Bureauestimate offor Statisticsyear 2017]
|-
| 122 || align="left" |'''{{flag|Costa RicaOman}}'''|| 4,907,9135.062.339 || Tháng 12, 20172019 || 0,0706% || style="font-size: 75%" |[http://www.inecomancensus.go.crnet/Webnew/Homeimages/GeneradorPaginastories/docs/2010_Preliminary_Results.aspxpdf Preliminary Officialcensus estimateresults]
|-
| 123 || align="left" |'''{{Flagflag|IrelandCosta Rica}}'''|| 4,763907,132913 || Tháng 12, 2017 || 0,0607% || style="font-size: 75%" |[http://www.csoinec.iego.cr/releasespublicationsWeb/documentsHome/population/current/popmigGeneradorPagina.pdfaspx Irish Central Statistics OfficeOfficial estimate 2010]
|-
| 124 || align="left" |'''{{flagFlag|LiberiaIreland}}'''|| 4,737763,106132 || Tháng 12, 2017 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.uncso.orgie/UNPPreleasespublications/documents/population/current/popmig.pdf 2008Irish UNCentral estimateStatistics forOffice yearestimate 20172010]
|-
| 125 || align="left" |'''{{flag|New ZealandLiberia}}'''|| 4,707737,799106 || Tháng 12, 2017 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.statsun.govt.nzorg/tools_and_services/tools/population_clock.aspxUNPP Official2008 NewUN Zealandestimate Populationfor clockyear 2017]
|-
| 126 || align="left" |'''{{flag|CộngNew hòa Trung PhiZealand}}'''|| 4,661707,919799 || Tháng 12, 2017 || 0,0706% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unstats.orggovt.nz/UNPPtools_and_services/tools/population_clock.aspx 2008Official UNNew estimateZealand forPopulation year 2017clock]
|-
| 127 || align="left" |'''{{flag|OmanCộng hòa Trung Phi}}'''|| 4,645661,028919 || Tháng 12, 2017 || 0,0607% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.omancensusun.netorg/new/images/stories/docs/2010_Preliminary_Results.pdfUNPP Preliminary2008 censusUN resultsestimate for year 2017]
|-
| 128 || align="left" |'''{{flag|MauritanieKuwait}}'''|| 4,425,433.278.380 || Tháng 12, 20172019 || 0,0605% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 129 || align="left" |'''{{flag|CroatiaMauritanie}}'''|| 4,188425,361433 || Tháng 12, 2017 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://eppesa.eurostatun.ec.europa.euorg/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1UNPP Eurostat2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 130 || align="left" |'''{{flag|KuwaitCroatia}}'''|| 4,140188,007361 || Tháng 12, 2017 || 0,0506% || style="font-size: 75%" |[http://esaepp.uneurostat.orgec.europa.eu/UNPPtgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 2008 UNEurostat estimate for year 2017]
|-
| 131 || align="left" |'''{{flag|Panama}}'''|| 4,101,438 || Tháng 12, 2017 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.censos2010.gob.pa/Resultados/cuadros.aspx Final 2017 census results]
| 132 || align="left" |'''{{flag|Moldova}}'''{{ref|n12|n12}}|| 4,050,864 || Tháng 12, 2017 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.statistica.md/index.php?l=en National Bureau of Statistics of Moldova]
|-
| 133 || align="left" |'''{{flag|Gruzia}}'''{{ref|n11|n11}}|| 3,911,508.899.281 || Tháng 12, 20172019 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng National Statistics Office of Georgia]
|-
| 134 || align="left" |''{{flag|Puerto Rico}}''|| 3,662,920 || Tháng 12, 2017 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://2010.census.gov/news/pdf/apport2010_table2.pdf 2017 census]
| 136 || align="left" |'''{{flag|Uruguay}}'''|| 3,457,314 || Tháng 12, 2017 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.ine.gub.uy/socio-demograficos/proyecciones2008.asp#total Official estimate]
|-
| 137 || align="left" |'''{{flag|Mông Cổ}}'''|| 3,077,643.187.192 || Tháng 12, 20172019 || 0,04% || style="font-size: 75%" |[http://www.nso.mn/v3/index2.php Official Mongolian population clock]
|-
| 138 || align="left" |'''{{flag|Armenia}}'''|| 2,930,683.937.341 || Tháng 12, 20172019 || 0,04% || style="font-size: 75%" |[http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=19001&submit=Search Quarterly official estimate]
|-
| 139 || align="left" |'''{{flag|Albania}}'''|| 2,930,349 || Tháng 12, 2017 || 0,04% || style="font-size: 75%" |[http://www.instat.gov.al/graphics/doc/tabelat/Treguesit%20Sociale/Popullsia/POP%202009/t3.xls Institute of Statistics INSTAT Albania]
| 141 || align="left" |'''{{flag|Litva}}'''|| 2,889,552 || Tháng 12, 2017 || 0,04% || style="font-size: 75%" |[http://www.stat.gov.lt/en/?PHPSESSID=93fe1806bab21ce69273c93cf301fefd Monthly official estimate]
|-
| 142 || align="left" |'''{{flag|Qatar}}'''|| 2,642,088.768.287 || Tháng 12, 20172019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/News.aspx Preliminary 2010 Census Results]
|-
| 143 || align="left" |'''{{flag|Namibia}}'''|| 2,536,066 || Tháng 12, 2017 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
| 152 || align="left" |'''{{flag|Guiné-Bissau}}'''|| 1,863,291 || Tháng 12, 2017 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 153 || align="left" |'''{{flag|Bahrain}}'''|| 1,495,378.661.246 || Tháng 12, 20172019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 154 || align="left" |'''{{flag|Trinidad và Tobago}}'''|| 1,369,309 || Tháng 12, 2017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.cso.gov.tt/Pages/default.aspx Official estimate]
| 155 || align="left" |'''{{flag|Eswatini}}'''|| 1,368,318 || Tháng 12, 2017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 156 || align="left" |'''{{flag|EstoniaĐông Timor}}'''|| 1,309,515.367.303 || Tháng 12, 20172019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.stat.ee/main-indicatorsUN Officialestimate estimate]for 2019
|-
| 157 || align="left" |'''{{flag|Đông TimorEstonia}}'''|| 1,297309,474515 || Tháng 12, 2017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN[http://www.stat.ee/main-indicators estimateOfficial for 2017estimate]
|-
| 158 || align="left" |'''{{flag|Guinea Xích Đạo}}''' <ref>A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm] The official census figures are available here [http://www.dgecnstat-ge.org/Datos/estructurales/Poblacion.htm].</ref>|| 1,269,725 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
| 159 || align="left" |'''{{flag|Mauritius}}'''|| 1,265,270 || Tháng 12, 2017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.gov.mu/portal/site/cso/menuitem.a31c41a0cdd58d2533b6e70ea0208a0c Official estimate]
|-
| 160 || align="left" |'''{{flag|Síp}}'''{{ref|n14|n14}}|| 1,179,942.202.695 || Tháng 12, 20172019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat Statistics]
|-
| 161 || align="left" |'''{{flag|Djibouti}}'''|| 957,631 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
| 164 || align="left" |'''{{flag|Comoros}}'''{{ref|n15|n15}}|| 814,719 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 165 || align="left" |'''{{flag|Bhutan}}'''|| 808,018 830.699|| Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.nsb.gov.bt/pub/phcb/Population%20Projections%20of%20Bhutan%202005-2030.pdf Official estimate]
|-
| 166 || align="left" |'''{{flag|Guyana}}'''|| 778,060 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.statisticsguyana.gov.gy/pubs/Guyana_Population_Projections_2005-2025.pdf Official estimate]
|-
| 167 || align="left" |'''{{flag|MontenegroMa Cao}}'''|| 628,974647.090 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.monstatdsec.orggov.mo/userfiles/file/popis2011/saopstenje/knjiga_prvi%20rezultati(1)default.pdfaspx?lang=en-US Macau 2011Statistics Preliminaryand Census DataService]
|-
| 168 || align="left" |'''{{flag|Ma CaoMontenegro}}'''|| 622628,937974 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.dsecmonstat.gov.moorg/defaultuserfiles/file/popis2011/saopstenje/knjiga_prvi%20rezultati(1).aspx?lang=en-US Macaupdf Statistics2011 andPreliminary Census ServiceData]
|-
| 169 || align="left" |'''{{flag|Quần đảo Solomon}}'''|| 611,870 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.spc.int/prism/country/sb/stats/Social/Popcen/Projection.htm Official estimate]
| 173 || align="left" |'''{{flag|Cabo Verde}}'''|| 546,689 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.ine.cv Official estimate]
|-
| 174176 || align="left" |'''{{flag|GuadeloupeMaldives}}'''|| 449,550455.187 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN[http://planning.gov.mv/en/images/stories/publications/analysiscd/index.html# estimateOfficial for 2017estimate]
|-
| 175174 || align="left" |'''{{flag|MaldivesGuadeloupe}}'''|| 436449,685550 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://planning.gov.mv/en/images/stories/publications/analysiscd/index.html# OfficialUN estimate] for 2017
|-
| 176175 || align="left" |'''{{flag|MaltaBrunei}}'''|| 430,896 441.892|| Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1UN Eurostatestimate estimate]for 2019
|-
| 177 || align="left" |'''{{flag|BruneiMalta}}'''|| 428430,930896 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 estimateEurostat for 2017estimate]
|-
| 178 || align="left" |'''{{flag|Bahamas}}'''|| 395,543 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://statistics.bahamas.gov.bs/download/095485600.pdf Official estimate]