Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

| 006 || align="left" |'''{{flag|Pakistan}}'''|| 206.475.732 || Tháng 12, 2019 || 2,62% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 007 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}'''|| 191,101,593203.619.755 ||Tháng 12, 20172019 || 2,55% || style="font-size 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 008 || align="left" |'''{{flag|Bangladesh}}'''|| 168.931.236 || Tháng 12, 2019 || 2,19% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 011 || align="left" |'''{{flag|Nhật Bản}}'''|| 126.661.022 || Tháng 12, 2019 || 1,68% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 013012 || align="left" |'''{{flag|PhilippinesEthiopia}}'''|| 108111.908462.658870 || Tháng 12, 2019 || 1,3839% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 012013 || align="left" |'''{{flag|EthiopiaPhilippines}}'''|| 105,069,739108.908.658 || Tháng 12, 20172019 || 1,3938% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 014 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}'''|| 102.047.379 || Tháng 12, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 022 || align="left" |'''{{flag|Pháp}}'''{{ref|n3|n3}}|| 64,990,280 || Tháng 12, 2017 || 0,86% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 023 || align="left" |'''{{flag|ÝTanzania}}'''|| 59,356,92561.866.848 || Tháng 12, 20172019 || 0,8076% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 024 || align="left" |'''{{flag|TanzaniaÝ}}'''|| 5759,386356,434925 || Tháng 12, 2017 || 0,7680% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 025 || align="left" |'''{{flag|Nam Phi}}'''|| 56,746,65858.388.697 || Tháng 12, 20172019 || 0,74% || style="font-size:75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 026 || align="left" |'''{{flag|Myanmar}}'''|| 54.567.442 || Tháng 12, 2019 || 0,73% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 027 || align="left" |'''{{flag|Hàn QuốcKenya}}'''|| 5152.419861.341869 || Tháng 12, 2019 || 0,6764% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 028 || align="left" |'''{{flag|KenyaHàn Quốc}}'''|| 49,752,25851.419.341 || Tháng 12, 20172019 || 0,6467% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 029 || align="left" |'''{{flag|Colombia}}'''|| 49,083,829 || Tháng 12, 2017 || 0,65% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 030 || align="left" |'''{{flag|Tây Ban NhaUganda}}'''|| 46,354,600.469.985 || Tháng 12, 20172019 || 0,6155% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 031 || align="left" |'''{{flag|ArgentinaTây Ban Nha}}'''|| 4446,289354,760600 || Tháng 12, 2017 || 0,5961% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 032 || align="left" |'''{{flag|UkrainaArgentina}}'''|| 44,213289,831760 || Tháng 12, 2017 || 0,59% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 033 || align="left" |'''{{flag|AlgérieUkraina}}'''|| 42.998.23544,213,831 || Tháng 12, 20192017 || 0,5559% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 034 || align="left" |'''{{flag|UgandaSudan}}'''|| 42,921,12643.041.746 || Tháng 12, 20172019 || 0,5556% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 035 || align="left" |'''{{flag|SudanAlgérie}}'''|| 40,575,30842.998.235 || Tháng 12, 20172019 || 0,5655% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 036 || align="left" |'''{{flag|Iraq}}'''|| 40.969.003 || Tháng 12, 2019 || 0,51% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 037 || align="left" |'''{{flag|Ba Lan}}'''|| 38,168,442 || Tháng 12, 2017 || 0,51% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 038 || align="left" |'''{{flag|CanadaMaroc}}'''|| 36,638,259.849.380 || Tháng 12, 20162019 || 0,4947% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 039 || align="left" |'''{{flag|MarocCanada}}'''|| 3536,759638,934259 || Tháng 12, 20172016 || 0,4749% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 040 || align="left" |'''{{flag|Afghanistan}}'''|| 37.639.912 ||Tháng 12, 2019 || 0,45% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 046 || align="left" |'''{{flag|Venezuela}}'''|| 31,995,134 || Tháng 12, 2017 || 0,42% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 047 || align="left" |'''{{flag|NepalMozambique}}'''|| 3031.101870.704853 || Tháng 12, 2019 || 0,39% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 048 || align="left" |'''{{flag|YemenGhana}}'''|| 2930.913418.987358 || Tháng 12, 2019 || 0,3738% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 049 || align="left" |'''{{flag|MozambiqueNepal}}'''|| 29,705,75330.101.704 || Tháng 12, 20172019 || 0,39% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 050 || align="left" |'''{{flag|GhanaYemen}}'''|| 28,861,20229.913.987 || Tháng 12, 20172019 || 0,3837% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 051 || align="left" |'''{{flag|CHDCND Triều TiênMadagascar}}'''|| 2527.782338.551725 || Tháng 12, 2019 || 0,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 052 || align="left" |'''{{flag|CameroonBờ Biển Ngà}}'''|| 25.642860.019336 || Tháng 12, 2019 || 0,3332% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 053 || align="left" |'''{{flag|MadagascarCHDCND Triều Tiên}}'''|| 25,600,646.782.551 || Tháng 12, 20172019 || 0,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 054 || align="left" |'''{{flag|ÚcCameroon}}'''{{ref|n5|n5}}|| 24,464,86125.642.019 || Tháng 12, 20172019 || 0,33% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 055 || align="left" |'''{{flag|Bờ Biển NgàÚc}}'''{{ref|n5|n5}}|| 24,321464,092861 || Tháng 12, 2017 || 0,3233% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 056 || align="left" |'''{{flag|Đài Loan}}'''{{ref|n4|n4}}|| 23.785.730 || Tháng 12, 2019 || 0,31% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 057 || align="left" |'''{{flag|Niger}}'''|| 21,512,73823.644.250 || Tháng 12, 20172019 || 0,29% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 058 || align="left" |'''{{flag|Sri Lanka}}'''|| 21.049.953 || Tháng 12, 2019 || 0,28% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 059 || align="left" |'''{{flag|Burkina Faso}}'''|| 20.619.484 || Tháng 12, 2019 || 0,26% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 060 || align="left" |'''{{flag|RomâniaMalawi}}'''|| 19,675,21020.007.612 || Tháng 12, 20172019 || 0,2624% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 061 || align="left" |'''{{flag|SyriaMali}}'''|| 1819.831994.246526 || Tháng 12, 2019 || 0,25% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 062 || align="left" |'''{{flag|KazakhstanRomânia}}'''|| 18.683.16619,675,210 || Tháng 12, 20192017 || 0,2426% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 063 || align="left" |'''{{flag|MalawiSyria}}'''|| 18,645,447.831.246 || Tháng 12, 20172019 || 0,2425% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 064 || align="left" |'''{{flag|MaliKazakhstan}}'''|| 18,566,055.683.166 || Tháng 12, 20172019 || 0,2524% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 065 || align="left" |'''{{flag|ChileZambia}}'''|| 18,061,133.416.202 || Tháng 12, 20172019 || 0,2423% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 066 || align="left" |'''{{flag|ZambiaChile}}'''|| 1718,116061,254133 || Tháng 12, 2017 || 0,2324% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 067 || align="left" |'''{{flag|Hà LanZimbabwe}}'''|| 17,037,954.488.223 || Tháng 12, 20172019 || 0,2322% || style="font-size: 75%" |[httpshttp://wwwesa.ciaun.govorg/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.htmlUNPP 2008 CIAUN Worldestimate Factbookfor ướcyear tính2019]
|-
| 068 || align="left" |'''{{flag|GuatemalaHà Lan}}'''|| 1617,928037,134954 || Tháng 12, 2017 || 0,23% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 069 || align="left" |'''{{flag|EcuadorSénégal}}'''|| 16,635,456.976.182 || Tháng 12, 20172010 || 0,2221% || style="font-size: 75%" |[httpshttp://wwwesa.ciaun.govorg/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.htmlUNPP 2008 CIAUN Worldestimate Factbookfor ướcyear tính2010]
|-
| 070 || align="left" |'''{{flag|ZimbabweGuatemala}}'''|| 16,545928,901134 || Tháng 12, 2017 || 0,2223% || style="font-size: 75%" |[httphttps://esawww.uncia.orggov/UNPPlibrary/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html 2008CIA UNWorld estimateFactbook forước year 2017tính]
|-
| 071 || align="left" |'''{{flag|CampuchiaEcuador}}'''|| 16.597.141,635,456 || Tháng 12, 20192017 || 0,2122% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 072 || align="left" |'''{{flag|TchadCampuchia}}'''|| 16.055597.562141 || Tháng 12, 2019 || 0,2021% || style="font-size: 75%" |[httphttps://esawww.uncia.orggov/UNPPlibrary/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html 2008CIA UNWorld estimateFactbook forước year 2019tính]
|-
| 073 || align="left" |'''{{flag|SénégalTchad}}'''|| 15,869,88316.055.562 || Tháng 12, 20172019 || 0,2120% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 074 || align="left" |'''{{flag|Somalia}}'''{{ref|n7|n7}}|| 14,761,21115.879.119 || Tháng 12, 20172019 || 0,15% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 075 || align="left" |'''{{flag|Guinée}}'''|| 12,731,31713.578.292 || Tháng 12, 20172019 || 0,18% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 076 || align="left" |'''{{flag|Nam Sudan}}'''{{ref|n16|n16}}|| 12,590,89613.439.079 || Tháng 12, 20172019 || 0,17% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 077 || align="left" |'''{{flag|Rwanda}}'''|| 12,221,211.940.880 || Tháng 12, 20172019 || 0,16% || style="font-size: 75%" |[http://statistics.gov.rw/images/PDF/population%20projection2022.pdf Official estimate]
|-
| 078 || align="left" |'''{{flag|Bénin}}'''|| 11.965.522 || Tháng 12, 2019 || 0,15% || style="font-size: 75%" |[http://www.insae-bj.org/doc/Publications/Projection_Population_Benin_par_Departement_2002_A_2030.pdf Official estimate]
|-
| 079 || align="left" |'''{{flag|BurundiTunisia}}'''|| 11.759841.768080 || Tháng 12, 2019 || 0,1615% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unins.orgnat.tn/UNPPindexen.php 2008National UNStatistics estimateInstitute forof year 2019Tunisia]
|-
| 080 || align="left" |'''{{flag|TunisiaBurundi}}'''|| 11,537,799.759.768 || Tháng 12, 20172019 || 0,1516% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.insun.nat.tnorg/indexen.phpUNPP 2008 NationalUN Statisticsestimate Institutefor ofyear Tunisia2019]
|-
| 081 || align="left" |'''{{flag|Cuba}}'''|| 11,485,018 || Tháng 12, 2017 || 0,15% || style="font-size: 75%" |[http://www.one.cu/aec2009/esp/20080618_tabla_cuadro.htm Official estimate]
| 099 || align="left" |'''{{flag|Thụy Sĩ}}'''|| 8,479,155 || Tháng 12, 2017 ||{{formatnum:{{#expr: 7782900 / 7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.html Official Switzerland Statistics estimate]
|-
| 100102 || align="left" |'''{{flag|Papua New GuineaTogo}}'''|| 8,258,512.286.939 || Tháng 12, 20172019 || 0,1110% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 101100 || align="left" |'''{{flag|TogoPapua New Guinea}}'''|| 78,806258,118512 || Tháng 12, 2017 || 0,1011% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 102101 || align="left" |'''{{flag|Sierra Leone}}'''|| 7,564,302.965.510 || Tháng 12, 20172019 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 103 || align="left" |''{{flag|Hồng Kông}}''|| 7.516.137 || Tháng 12, 2019 || 0,10% || style="font-size: 75%" |[http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/statistics_by_subject/index.jsp?subjectID=1&charsetID=2&displayMode=T Hong Kong Census and Statistics Department]
| 107 || align="left" |'''{{flag|Paraguay}}'''|| 6,815,098 || Tháng 12, 2017 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 108 || align="left" |'''{{flag|El SalvadorLibya}}'''|| 6,379,318.611.776 || Tháng 12, 20172019 || 0,0809% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 109 || align="left" |'''{{flag|LibyaEl Salvador}}'''|| 6,378379,199318 || Tháng 12, 2017 || 0,0908% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 110 || align="left" |'''{{flag|Kyrgyzstan}}'''|| 6.258.854 || Tháng 12, 2017 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
| 118 || align="left" |'''{{flag|Slovakia}}'''|| 5,447,805 || Tháng 12, 2017 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29519 Statistics Slovakia]
|-
| 119 || align="left" |'''{{flag|Na UyEritrea}}'''{{ref|n10|n10}}|| 5,307,478.371.359 || Tháng 12, 20172019 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.ssbun.no/english/subjects/02/befolkning_enorg/UNPP 2008 UN Officialestimate Norwegianfor Populationyear clock2019]
|-
| 120 || align="left" |'''{{flag|PalestineNa Uy}}'''{{ref|n10|n10}}|| 5.255.810,307,478 || Tháng 12, 20192017 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://www.pcbsssb.gov.psno/Portalsenglish/_pcbssubjects/child02/befolkning_en/demog.htm Palestinian CentralOfficial BureauNorwegian ofPopulation Statisticsclock]
|-
| 121 || align="left" |'''{{flag|EritreaPalestine}}'''|| 5,073,859.255.810 || Tháng 12, 20172019 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unpcbs.orggov.ps/UNPP 2008Portals/_pcbs/child/demog.htm UNPalestinian estimateCentral forBureau yearof 2017Statistics]
|-
| 122 || align="left" |'''{{flag|Oman}}'''|| 5.062.339 || Tháng 12, 2019 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://www.omancensus.net/new/images/stories/docs/2010_Preliminary_Results.pdf Preliminary census results]
|-
| 123 || align="left" |'''{{flag|Costa RicaLiberia}}'''|| 4,907,9135.042.083 || Tháng 12, 20172019 || 0,0706% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.inecun.go.crorg/Web/Home/GeneradorPagina.aspxUNPP Official2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 124 || align="left" |'''{{flag|CộngCosta hòa Trung PhiRica}}'''|| 4.876.886,907,913 || Tháng 12, 20192017 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.uninec.orggo.cr/UNPPWeb/Home/GeneradorPagina.aspx 2008 UNOfficial estimate for year 2019]
|-
| 125 || align="left" |'''{{Flagflag|IrelandCộng hòa Trung Phi}}'''|| 4,763,132.876.886 || Tháng 12, 20172019 || 0,0607% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.csoun.ieorg/releasespublications/documents/population/current/popmig.pdfUNPP Irish2008 CentralUN Statisticsestimate Officefor estimateyear 20102019]
|-
| 126 || align="left" |'''{{flagFlag|LiberiaIreland}}'''|| 4,737763,106132 || Tháng 12, 2017 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.uncso.orgie/UNPPreleasespublications/documents/population/current/popmig.pdf 2008Irish UNCentral estimateStatistics forOffice yearestimate 20172010]
|-
| 127 || align="left" |'''{{flag|New ZealandMauritanie}}'''|| 4,707,799.723.463 || Tháng 12, 20172019 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.statsun.govt.nzorg/tools_and_services/tools/population_clock.aspxUNPP 2008 OfficialUN Newestimate Zealandfor Populationyear clock2019]
|-
| 128 || align="left" |'''{{flag|KuwaitNew Zealand}}'''|| 4.278.380,707,799 || Tháng 12, 20192017 || 0,0506% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unstats.orggovt.nz/UNPP 2008tools_and_services/tools/population_clock.aspx UNOfficial estimateNew forZealand yearPopulation 2019clock]
|-
| 129 || align="left" |'''{{flag|MauritanieKuwait}}'''|| 4,425,433.278.380 || Tháng 12, 20172019 || 0,0605% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 130 || align="left" |'''{{flag|Croatia}}'''|| 4,188,361 || Tháng 12, 2017 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 142 || align="left" |'''{{flag|Qatar}}'''|| 2.768.287 || Tháng 12, 2019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/News.aspx Preliminary 2010 Census Results]
|-
| 143 || align="left" |'''{{flag|Namibia}}'''|| 2,536,066.669.457 || Tháng 12, 20172019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 144 || align="left" |'''{{flag|Botswana}}'''|| 2.395.057 || Tháng 12, 2019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://www.cso.gov.bw/demographics/Web-Population_Projection-2001-2031.pdf Official estimate]
|-
| 145 || align="left" |'''{{flag|Lesotho}}'''|| 2,234,584.307.382 || Tháng 12, 20172019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 146 || align="left" |'''{{flag|Gambia}}'''|| 2,103,302.261.434 || Tháng 12, 20172019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 20172019]
|-
| 147 || align="left" |'''{{flag|Bắc MacedoniaGabon}}'''|| 2,083,241.130.782 || Tháng 12, 20172019 || 0,0302% || style="font-size: 75%" |[http://eppesa.eurostatun.ec.europa.euorg/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1UNPP Eurostat2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 148 || align="left" |'''{{flag|SloveniaBắc Macedonia}}'''|| 2,080083,064241 || Tháng 12, 2017 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://wwwepp.stateurostat.siec.europa.eu/engtgm/tema_demografsko_prebivalstvotable.asp Official Sloveniando?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 populationEurostat clockestimate]
|-
| 149 || align="left" |'''{{flag|GabonSlovenia}}'''|| 2,027080,135064 || Tháng 12, 2017 || 0,0203% || style="font-size: 75%" |[http://esawww.unstat.orgsi/UNPPeng/tema_demografsko_prebivalstvo.asp 2008Official UNSlovenian estimatepopulation for year 2017clock]
|-
| 150 || align="left" |'''{{flag|LatviaGuiné-Bissau}}'''|| 1,948,804.977.537 || Tháng 12, 20172019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://wwwesa.csbun.gov.lvorg/en/statistikas-temas/population-key-indicators-30624.htmlUNPP 2008 UN Officialestimate Statisticsfor ofyear Latvia2019]
|-
| 151 || align="left" |'''{{flag|KosovoLatvia}}'''|| 1,920948,079804 || Tháng 12, 2017 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://webrzswww.statcsb.gov.rslv/WebSiteen/Publicstatistikas-temas/PageViewpopulation-key-indicators-30624.aspx?pKey=2html Official estimateStatistics of Latvia]
|-
| 152 || align="left" |'''{{flag|Guiné-BissauKosovo}}'''|| 1,863920,291079 || Tháng 12, 2017 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esawebrzs.unstat.orggov.rs/UNPPWebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 2008 UNOfficial estimate for year 2017]
|-
| 153 || align="left" |'''{{flag|Bahrain}}'''|| 1.661.246 || Tháng 12, 2019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 20172019
|-
| 154 || align="left" |'''{{flag|Trinidad và TobagoEswatini}}'''|| 1,369,309.427.289 || Tháng 12, 20172019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.cso.gov.tt/Pages/default.aspxUN Officialestimate estimate]for 2019
|-
| 158155 || align="left" |'''{{flag|Guinea Xích Đạo}}''' <ref>A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm] The official census figures are available here [http://www.dgecnstat-ge.org/Datos/estructurales/Poblacion.htm].</ref>|| 1,269,725.383.228 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 20172019
| 155 || align="left" |'''{{flag|Eswatini}}'''|| 1,368,318 || Tháng 12, 2017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 156 || align="left" |'''{{flag|ĐôngTrinidad Timorvà Tobago}}'''|| 1.367.303,369,309 || Tháng 12, 20192017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN[http://www.cso.gov.tt/Pages/default.aspx estimateOfficial for 2019estimate]
|-
| 157 || align="left" |'''{{flag|EstoniaĐông Timor}}'''|| 1,309,515.367.303 || Tháng 12, 20172019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.stat.ee/main-indicatorsUN Officialestimate estimate]for 2019
|-
| 155158 || align="left" |'''{{flag|EswatiniEstonia}}'''|| 1,368309,318515 || Tháng 12, 2017 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN[http://www.stat.ee/main-indicators estimateOfficial for 2017estimate]
| 158 || align="left" |'''{{flag|Guinea Xích Đạo}}''' <ref>A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm] The official census figures are available here [http://www.dgecnstat-ge.org/Datos/estructurales/Poblacion.htm].</ref>|| 1,269,725 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 159 || align="left" |'''{{flag|Mauritius}}'''|| 1,265,270.272.553 || Tháng 12, 20172019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.gov.mu/portal/site/cso/menuitem.a31c41a0cdd58d2533b6e70ea0208a0c Official estimate]
|-
| 160 || align="left" |'''{{flag|Síp}}'''{{ref|n14|n14}}|| 1.202.695 || Tháng 12, 2019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat Statistics]
|-
| 161 || align="left" |'''{{flag|Djibouti}}'''|| 957,631992.780 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 20172019
|-
| 162 || align="left" |'''{{flag|Fiji}}'''|| 905,800 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 163 || align="left" |''{{flag|Réunion}}''|| 876,855893.204 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 20172019
|-
| 164 || align="left" |'''{{flag|Comoros}}'''{{ref|n15|n15}}|| 860.348 || Tháng 12, 2019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
| 169 || align="left" |'''{{flag|Quần đảo Solomon}}'''|| 611,870 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.spc.int/prism/country/sb/stats/Social/Popcen/Projection.htm Official estimate]
|-
| 170 || align="left" |'''{{flag|LuxembourgTây Sahara}}'''|| 583,775589.759 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=463&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=1UN Officialestimate estimate]for 2019
|-
| 171 || align="left" |'''{{flag|Cabo VerdeLuxembourg}}'''|| 563.844583,775 || Tháng 12, 20192017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://www.inestatistiques.cvpublic.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=463&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=1 Official estimate]
|-
| 172 || align="left" |'''{{flag|SurinameCabo Verde}}'''|| 563,624.844 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN[http://www.ine.cv estimateOfficial for 2017estimate]
|-
| 173 || align="left" |'''{{flag|Tây SaharaSuriname}}'''|| 553563,239624 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 176174 || align="left" |'''{{flag|Maldives}}'''|| 455.187 || Tháng 12, 2019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://planning.gov.mv/en/images/stories/publications/analysiscd/index.html# Official estimate]
|-
| 174175 || align="left" |''{{flag|Guadeloupe}}''|| 449,550 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 175176 || align="left" |'''{{flag|Brunei}}'''|| 441.892|| Tháng 12, 2019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 177 || align="left" |'''{{flag|Malta}}'''|| 430,896 || Tháng 12, 2017 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 186 || align="left" |''{{flag|Nouvelle-Calédonie}}''|| 276,413 || Tháng 12, 2017 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
|-
| 187 || align="left" |''{{flag|Mayotte}}''|| 253,334269.775 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 20172019
|-
| 188 || align="left" |'''{{flag|São Tomé và Príncipe}}'''|| 204,522215.741 || Tháng 12, 20172019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 20172019
|-
| 189 || align="left" |'''{{flag|Samoa}}'''|| 196,498 || Tháng 12, 2017 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[http://www.sbs.gov.ws Official estimate]
| 201 || align="left" |''{{flag|Jersey}}''|| 100,080 || Tháng 12, 2017 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 202 || align="left" |'''{{flag|Seychelles}}'''|| 94,75995.879 || Tháng 12, 20172019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[http://www.nsb.gov.sc/news_items/census_update.php Official estimate]
|-
| 203 || align="left" |''{{flag|Đảo Man}}''|| 84,310 || Tháng 12, 2017 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017
| 229 || align="left" |''{{flag|Montserrat}}''|| 5,178 || Tháng 12, 2017 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 230 || align="left" |''{{flag|Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha}}''|| 4,050.107 || Tháng 12, 20172019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 231 || align="left" |''{{flag|Quần đảo Falkland}}''|| 2,910 || Tháng 12, 2017 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2017