Khác biệt giữa các bản “Thuần Dụ Cần phi”

n
n
</ref>. [[Tháng 11]] cùng năm, tuyên sách chính thức, Cần phi Trần thị được định tôn làm '''Thuần Dụ Cần phi''' (純裕勤妃), lễ làm ở [[Ninh Thọ cung]], do Càn Long Đế đích thân ngự Thái Hòa điện duyệt sách bảo<ref>《清高宗实录》-乾隆元年十一月:○壬辰。加尊圣祖仁皇帝四太妃、为寿祺皇贵妃温惠贵妃、顺懿密妃、纯裕勤妃、上御太和殿阅册宝。诣宁寿宫行礼。</ref>.
 
Sau khi Ung Chính lên ngôi, các Thái phi có con như [[Huệ phi (Khang Hy)|Huệ phi]], [[Nghi phi (Khang Hy)|Nghi phi]], [[Vinh phi (Khang Hy)|Vinh phi]] và [[Định phi (Khang Hy)|Định phi]] đều xuất cung đoàn tụ với con cháu, an hưởng tuổi già, riêng chỉ có MậtCần phi cùng ThuầnThuận DụÝ CầnMật phi - mẹ của [[Dận LễLộc]], vẫn trú trong [[Ninh Thọ cung]] cùng với các vị Thái phi không con khác. Hàng năm vào những dịp được Hoàng đế cho phép, bà sẽ xuất cung đến sống tại phủ của con trai một thời gian. Dưới thời Càn Long, hai Thân vương là Dận Lộc, Dận Lễ cũng từng dâng tấu xin Hoàng đế cho phép đón Cần phi cùng Mật phi về phủ phụng dưỡng như lệ thường. [[Tháng 12]] (ÂL) năm Càn Long thứ 13 ([[1748]]), Càn Long hồi đáp:
 
Dưới thời Càn Long, hai Thân vương là Dận Lộc, Dận Lễ cũng từng dâng tấu xin Hoàng đế cho phép đón Cần phi cùng Mật phi về phủ phụng dưỡng như lệ thường. [[Tháng 12]] (ÂL) năm Càn Long thứ 13 ([[1748]]), Càn Long hồi đáp:
 
{{Cquote|九月间庄亲王、果亲王曾奏请各迎养母妃于邸第,朕以为两位太妃向在宁寿宫居住,朕正当仰承皇考先志,祗敬奉养,在二王之意,必以宁寿宫为太后应居之宫,故有是请,朕闻奏心甚不安,及奏闻太后,亦以为必不可行,是以未允。今再四思维,人子事亲,晨昏定省,诚欲各遂其愿,若不允其迎养之请,则无以展二王之孝思。若允二王之请,迎养太妃于府第,则朕缺于奉养,此心实为歉然。自今以后,每年之中,岁时伏腊,令节寿辰,二王及各王贝勒可各迎太妃太嫔于府第。计一年之内,晨夕承欢者,可得数月,其余仍在宫中。如此,则王等孝养之心与朕敬奉之意,庶可两全。向后和亲王分府时,亦照此礼行。