Khác biệt giữa các bản “Song Hào”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|nơi sinh = [[Vụ Bản]], [[Nam Định]], [[Liên bang Đông Dương]]
|nơi mất = [[Hà Nội]], [[Việt Nam]]
 
| chức vụ = Chủ tịch lâm thời [[Hội Cựu chiến binh Việt Nam]]
| bắt đầu = [[4 tháng 2]] năm [[1990]]
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
| chức vụ 5 = [[Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bí thư Trung ương Đảng]] khóa IV
| tiền nhiệm 9 = [[Vương Thừa Vũ]]
| kế nhiệm 9 = [[Lê Vinh Quốc]]
 
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
 
| chức vụ 11 = Chính trị Ủy viên Khu X
| bắt đầu 11 = [[25 tháng 7]] năm [[1947]]
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
 
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
 
|biệt danh = Song Hào
|phục vụ = Quân đội