Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

tạm thời
Ctmt (thảo luận | đóng góp)
nKhông có tóm lược sửa đổi
Sparrow (thảo luận | đóng góp)
tạm thời
Dòng 28:
{{!}}-
}}
{{#if: {{{beginslength|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Chiều dài'''
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{beginsnum|}}}|{{{beginsnum}}}&nbsp;}}[[{{{length}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{length}}}</font>]]{{#if:{{{length1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum1|}}}|{{{beginsnum1}}}&nbsp;}}[[{{{length1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{length1}}}</font>]]}}{{#if:{{{length2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum2|}}}|{{{beginsnum2}}}&nbsp;}}[[{{{length2}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{length2}}}</font>]]}}
{{!}}-
}}
{{#if: {{{width|<noinclude>-</noinclude>}}} |
|style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| '''Chiều rộng''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{#if:{{{width|}}}|&nbsp;{{{width}}}&nbsp;m}}{{#if:{{{width2|}}}|&nbsp;{{{width2}}}}}
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Chiều rộng'''
|-
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{beginsnum|}}}|{{{beginsnum}}}&nbsp;}}[[{{{width}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{width}}}</font>]]{{#if:{{{width1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum1|}}}|{{{beginsnum1}}}&nbsp;}}[[{{{width1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{width1}}}</font>]]}}{{#if:{{{width2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum2|}}}|{{{beginsnum2}}}&nbsp;}}[[{{{width2}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{width2}}}</font>]]}}
|style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| '''Đường kính''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{#if:{{{diameter|}}}|&nbsp;{{{diameter}}}&nbsp;m}}
{{!}}-
|-
}}
|style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| '''Khánh thành''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{#if:{{{creation}}}}}
{{#if: {{{diameter|<noinclude>-</noinclude>}}} |
|-
|{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{!}}'''ĐặtĐường tênkính''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{#if:{{{denomination}}}}}
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{beginsnum|}}}|{{{beginsnum}}}&nbsp;}}[[{{{diameter}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{diameter}}}</font>]]{{#if:{{{diameter1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum1|}}}|{{{beginsnum1}}}&nbsp;}}[[{{{diameter1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{diameter1}}}</font>]]}}{{#if:{{{diameter2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum2|}}}|{{{beginsnum2}}}&nbsp;}}[[{{{diameter2}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{diameter2}}}</font>]]}}
{{!}}-
}}
{{#if: {{{creation|<noinclude>-</noinclude>}}} |
|{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{!}}'''Khánh thành''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;"| {{#if:{{{creation}}}}}
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{beginsnum|}}}|{{{beginsnum}}}&nbsp;}}[[{{{creation}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{creation}}}</font>]]{{#if:{{{creation1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum1|}}}|{{{beginsnum1}}}&nbsp;}}[[{{{creation1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{creation1}}}</font>]]}}{{#if:{{{creation2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum2|}}}|{{{beginsnum2}}}&nbsp;}}[[{{{creation2}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{creation2}}}</font>]]}}
{{!}}-
}}
{{#if: {{{denomination|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Đặt tên'''
{{!}}style="padding:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{beginsnum|}}}|{{{beginsnum}}}&nbsp;}}[[{{{denomination}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{denomination}}}</font>]]{{#if:{{{denomination1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum1|}}}|{{{beginsnum1}}}&nbsp;}}[[{{{denomination1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{denomination1}}}</font>]]}}{{#if:{{{denomination2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>and</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum2|}}}|{{{beginsnum2}}}&nbsp;}}[[{{{denomination2}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{denomination2}}}</font>]]}}
{{!}}-
}}
|-
| colspan=2 align="center"|
7.048

lần sửa đổi