Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 574048 của Đặc biệt:Contributions/Sparrow (Thảo luận Thành viên:Sparrow))
nKhông có tóm lược sửa đổi
|style="padding:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;width:100px;"|'''[[Quận của Paris|<font color=#FFFFFF>Quận</font>]]''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;"| [[{{{arr1}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr1}}}</font>]]{{#if:{{{arr2|}}}|, [[{{{arr2}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr2}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr3|}}}|, [[{{{arr3}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr3}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr4|}}}|, [[{{{arr4}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr4}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr5|}}}|, [[{{{arr5}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr5}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr6|}}}|, [[{{{arr6}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr6}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr7|}}}|, [[{{{arr7}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr7}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr8|}}}|, [[{{{arr8}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr8}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr9|}}}|, [[{{{arr9}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr9}}}</font>]]}}{{#if:{{{arr10|}}}|, [[{{{arr10}}} arrondissement|<font color=#FFFFFF>{{{arr10}}}</font>]]}}
|-
|style="padding:3px;border:1px solid #004629;width:100px;"|'''[[Districts of Paris|<font color=#FFFFFF>KhuPhường</font>]]''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;width:150px;"| {{#if:{{{quarter|}}}|{{{quarter}}}}}{{#if:{{{quart1|}}}|[[{{{quart1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart1}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart2|}}}|, [[{{{quart2}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart2}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart3|}}}|, [[{{{quart3}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart3}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart4|}}}|, [[{{{quart4}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart4}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart5|}}}|, [[{{{quart5}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart5}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart6|}}}|, [[{{{quart6}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart6}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart7|}}}|, [[{{{quart7}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart7}}}</font>]]}}{{#if:{{{quart8|}}}|, [[{{{quart8}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{quart8}}}</font>]]}}
|-
{{#if: {{{begins|<noinclude>-</noinclude>}}} |
7.048

lần sửa đổi