Khác biệt giữa các bản “Thanh Thủy”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 25 tháng 10 năm 2010, thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện lỵ huyện Thanh Thủy trên cơ sở giải thể xã La Phù.
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập 3 xã Trung Thịnh, Đồng Luận, Trung Nghĩa thành xã Đồng Trung; sáp nhập 2 xã Phượng Mao, Yến Mao vào xã Tu Vũ.<ref name="NQ828">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198693 Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Huyện Thanh Thủy có 1 thị trấn và 10 xã như hiện nay.