Khác biệt giữa các bản “Thục Gia Hoàng quý phi”

n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Thụ tấn Quý phi ===
Năm Càn Long thứ 13 ([[1748]]), ngày [[1 tháng 7]] (âm lịch), [[Kế Hoàng hậu|Nhàn Quý phi]] Na Lạp thị được lập làm [[Hoàng quý phi|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]], lễ nghi đều như sách lập Hoàng hậu. Do đại lễ long trọng này, Càn Long Đế cũng đại phong hậu cung, dụ tấn Gia phi Kim thị thành [[Quý phi]], tham dự đợt đại phong này còn có [[Lệnh Ý Hoàng quý phi|Lệnh phi]], Thư phi cùng Uyển tần<ref>《清实录·乾隆朝实录·卷之三百三十八》乾隆十四年。己巳。夏四月。戊寅朔......○又谕曰。皇贵妃、嘉贵妃、令妃、舒妃、婉嫔初五日进册宝仪注。内开初六日行谢恩礼......○壬午。上御太和殿宣制......命大学士史贻直为正使、礼部尚书王安国为副使。持节册封嘉妃金氏为贵妃。册文曰。朕惟赞雅化于椒涂。质推柔顺。协令仪于彤管。德重幽闲。爰考彝章。式颁纶綍。尔嘉妃金氏、祇奉女箴。凛遵内则。恪勤有素。膺褕翟之光华。婉顺靡愆。叶珩璜之矩度。兹仰承皇太后慈谕、以册宝封尔为贵妃。尔其常怀敬慎。迓景福于方来。弥事谦冲。荷鸿禧于有永。钦哉。</ref>.
 
Năm Càn Long thứ 14 ([[1749]]), ngày [[8 tháng 4]] (âm lịch), lấy Đại học sĩ [[Sử Di Trực]] (史贻直) làm Chính sứ, Lễ bộ Thượng thư [[Vương An Quốc]] (王安国) làm Phó sứ, hành sắc phong Quý phi đại lễ<ref>乾隆帝晋封嘉妃为嘉贵妃册文:命大学士史贻直为正使、礼部尚书王安国为副使。持节册封嘉妃金氏为贵妃。册文曰。朕惟赞雅化于椒涂。质推柔顺。协令仪于彤管。德重幽闲。爰考彝章。式颁纶綍。尔嘉妃金氏、祇奉女箴。凛遵内则。恪勤有素。膺褕翟之光华。婉顺靡愆。叶珩璜之矩度。兹仰承皇太后慈谕、以册宝封尔为贵妃。尔其常怀敬慎。迓景福于方来。弥事谦冲。荷鸿禧于有永。钦哉。</ref>.
Người dùng vô danh