Khác biệt giữa các bản “Sách Kỷ lục Guinness”

 
== Ví dụ ==
* Người cao nhất: [[Robert Wadlow|Robert Pershing Wadlow]], 2.72 [[m]] (8 ft 11.1 in) [http://www.guinnessworldrecords.com/content_pages/record.asp?recordid=48409]
* Người cao nhất còn sống: [[Sultan Kösen]], 2.51 m (8 ft 3 in)
* Người lùn nhất: [[Chandra Bahadur Dangi]], 0.57 m (1 ft 8.7 in)]