Khác biệt giữa các bản “Phong trào Đồng khởi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Ý nghĩa==
- Phong trào khiến chính quyền Ngô Đình Diệm trở nên bế tắc và rối ren, vì mọi hành động "tố cộng, diệt cộng" trở nên phản tác dụng.
- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.
 
- Đánh dấu bước phát triển mới của Việt Minh, họ cho ra đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ lực lượng này đã không còn bị động đối phó, không còn tình trạng vừa bảo vệ lực lượng vừa đợi cấp trên xét duyệt cho phép nữa; họ chủ động tấn công.<br />{{Tham khảo}}
- Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
 
- Đánh dấu bước phát triển của Việt Nam từ thế bị động sang thế chủ động tấn công.
 
=> Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
<br />{{Tham khảo}}
 
[[Thể loại:Miền Nam Việt Nam]]
Người dùng vô danh