Khác biệt giữa các bản “Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình”

n
Đã khóa “Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:29, ngày 16 tháng 1 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:29, ngày 16 tháng 1 năm 2020 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.139.132 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:29, ngày 16 tháng 1 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:29, ngày 16 tháng 1 năm 2020 (UTC))))