Khác biệt giữa các bản “Hàn Phi Tử”

không có tóm lược sửa đổi
Hàn Phi Tử là một nhà triết học của trường phái [[pháp gia]] thời Chiến Quốc. Ông là công tử của nước Hàn, là học trò của triết gia [[Tuân Tử]] nổi tiếng thời [[Chiến Quốc]], bạn học của ông là [[Lý Tư]] (sau này là thừa tướng nổi tiếng của [[nhà Tần]]). Tư tưởng chủ yếu của ông thuyết [[Pháp Trị]], không phải ông là người đầu tiên nêu lên học thuyết này mà trước đó [[Quản Trọng]], [[Thương Ưởng]] đã khởi xướng học thuyết này. Tư tưởng của Hàn Phi Tử đối nghịch lại với tưởng của [[Nho giáo]], ông cho rằng cách tốt nhất để quản lý xã hội là dùng pháp luật, còn Nho giáo cho rằng để quản lý xã hội thì dùng [[Lễ trị]], ông cũng là người chủ trương nêu lên tư tưởng mọi người bình đẳng trước pháp luật. Tư tưởng của Hàn Phi Tử đến ngày nay vẫn còn giá trị và được nghiên cứu giảng dạy trong các trường đại học một số nước.
50

lần sửa đổi