Khác biệt giữa các bản “Thanh Niên (đường Hà Nội)”

 
 
==Lịch sử==
Đường Thanh Niên xưa vốn có tên là Cổ Ngự. Do những người vẽ bản đồ và kẻ biển tên phố Hà Nội thời thuộc Pháp thường viết chữ Việt không có dấu nên lâu dần người dân đọc chệch ra thành đường Cổ Ngư.{{fact}} Khoảng năm 1959-1960, đường Cổ Ngư được mở rộng bởi chính các thanh niên Hà Nội và do đó mà Hồ chủ tịch trực tiếp đổi tên là đường Thanh Niên.
 
Hồ Tây và hồ Trúc Bạch nguyên chỉ là một. Từ thế kỷ 17, người dân đánh cá quanh vùng đắp con bờ nhỏ từ Yên Hoa (Yên Phụ) xuống Yên Ninh cho khỏi đi vòng, rồi sóng vỗ, thời gian xô lở, năm nào cũng phải đắp lại cho vững, thành ra con đường có tên đê Cố Ngự (nghĩa là giữ cho vững).