Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vi phân ngẫu nhiên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* {{Cite journal | last1 = Szabados | first1 = T. S. | last2 = Székely | first2 = B. Z. | doi = 10.1007/s10959-007-0140-8 | title = Stochastic Integration Based on Simple, Symmetric Random Walks | journal = Journal of Theoretical Probability | volume = 22 | pages = 203 | year = 2008 | pmid = | pmc = | arxiv = 0712.3908 }} [https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0712/0712.3908v2.pdf Preprint]
 
{{sơ khai}}
[[Category:Vi phân ngẫu nhiên]]
[[Thể loại:Toán học tài chính]]