Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Họ người Kinh tại Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội: Họ Mầu gồm 2 chi Mầu Danh và Mầu Văn.
* Họ Mầu hay Màu của người Dân tộc Mường tại Phú Lão, Lạc Thuỷ, Hoà Bình. Gồm 2 chi, hơn 200 Đinh.
# Họ người Ba Na kontum trước 1975 thì thường kèm theo tên thánh theo đạo Công Giáo , sau 1975 để phân biệt nên chính phủ đặt A là con trai như A Lơi A Minh , còn gái thì Y Blan Y Thoai ... cho có họ
 
== Chú thích ==
2

lần sửa đổi