Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải]]
*Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]]
*Phó Chủ nhiệmː [[ĐạiThiếu tá]tướng] [[Lương Thanh Chương]]
* Phó Chính ủyː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|ThiếuĐại tướng]] [[Nguyễn ViếtViệt XuânHùng (định hướng)|Nguyễn ViếtViệt XuânHùng]]
 
== Tổ chức Đảng bộ Tổng cục ==
Người dùng vô danh