Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải]]
*Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]]
*Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Lương Thanh Chương]]
* Phó Chính ủyː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Đại tá]] [[Nguyễn Việt Hùng (định hướng)|Nguyễn Việt Hùng]]
 
Người dùng vô danh