Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* 2017-nay, [[Nguyễn Đắc Hải]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2019), nguyên Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP<ref>{{Chú thích web|url=http://www.ckt.gov.vn/index.php?route=cms/article&article_id=3177|title=Nhà máy Z131 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017}}</ref>
*4.2019-nay, [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]], nguyên Cục trưởng [[Cục Quản lý Công nghệ]]
*4.2019-nay, Lương Thanh Chương, Thiếu tướng (12.2019), nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173)
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==
Người dùng vô danh