Khác biệt giữa các bản “Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Một cơn mê || 2×60 || NSƯT Lê Dân
|-
| Dốc tình || 54×3036×60 || Lưu Trọng Ninh
|-
| Đường về || 10×60 || Trương Dũng
| Những tay chơi... ngoại hạng || 90 || Lê Anh Cường
|-
| rowspan="1312" |'''2005'''
| Công ty thời trang || 30×30 || Đinh Đức Liêm
|-
| Mầm sống || 7×60 || Phan Hoàng
|-
| [[Niệm khúc cuối]] || ||
|-
| Chuyện tình đảo cát || 12×60 || Trần Tự - Văn Lượng
| Ngũ quái Sài Gòn || 15×45 || Xuân Cường
|-
| Tình yêu còn mãi || 9×4510×45 || Nguyễn Đông Phương - Nguyễn Lê Dũng
|-
| Hương phù sa || 29×45 || Võ Tấn Bình
Người dùng vô danh