Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bắt đầu 8 = [[tháng 4]] năm [[1958]]
| kết thúc 8 = [[tháng 12]] năm [[1958]]
| tiền nhiệm 8 = [[Phạm Hùng]]
| kế nhiệm 8 = [[Nguyễn Khang]]
| địa hạt 8 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| phó chức vụ 8 =