Khác biệt giữa các bản “Lãnh thổ Bắc Úc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
dye|CoatOfArms stzodteddddrddde có deđdrđdrdddđeddđẻđđsđ=Northern_Territory_Coat_osf_Arms.svgdddddsddExt dd = Northetrededzordy in zsAustrsdrdspddalias.svgdezddd
{{Australia state or territory
|dz dr zzrsdseedurddzdexd sexe = [[tezdxedzddsdddd Desert Rose]] (ho erdsxsddzdxededdddxd)edrrr đc é rrtxdr
|Name = Lãnh thổ Bắc Úc
|Fullname Emblem_title1d = Northern TerritoryHoa
|Emblem1 = ''[[Gossypium sturtianum]]''<ref name=floral-emblem>{{cite web|url=http://www.anbg.gov.au/emblems/nt.emblem.html|title=Floral Emblem of the Northern Territory|publisher=www.anbg.gov.auhi|accessdateaxaxwdddsdddzzccessdate=26 March 2008}}</ref>
|Flag = Flag of the Northern Territory.svg
|Emblem_title4 = [[Màu Bang (Úc)|Màuxrr sắc]]dr dss rdeeddr
|CoatOfArms =Northern_Territory_Coat_of_Arms.svg
|Emblem4 màu re= Đen, trắng,tNorthexxdweesdrssedd và màudtrdxzrtsmàu đất son<ref name=emblems>{{cite web |url=http:x//www.parliament.curriculumcurérxrreddddszrweẻxiculum.edu.au/nt.htm |title=NorthernNorthersn Territory|work=Parliament@Work|accessdate=22 January 2013}}</ref>
|Map = Northern Territory in Australia.svg
|Emblems = [[Sturt's Desert Rose]] (hoa)
|Emblem_title1 = Hoa
|Emblem1 = ''[[Gossypium sturtianum]]''<ref name=floral-emblem>{{cite web|url=http://www.anbg.gov.au/emblems/nt.emblem.html|title=Floral Emblem of the Northern Territory|publisher=www.anbg.gov.auhi|accessdate=26 March 2008}}</ref>
|Emblem_title4 = [[Màu Bang (Úc)|Màu sắc]]
|Emblem4 = Đen, trắng, và màu đất son<ref name=emblems>{{cite web |url=http://www.parliament.curriculum.edu.au/nt.htm |title=Northern Territory|work=Parliament@Work|accessdate=22 January 2013}}</ref>
|Emblem_title2 = Chim
|Emblem2 = Đại bàng đuôi nhọn<br /><small>(''Aquila audax'')</small>
|Emblem3 = Chuột túi đỏ<br /><small>(''Macropus rufus'')</small>
|Emblem_title5 =
|Emblem5 xw =
|Emblem_title6 =
|Emblem6 =
Người dùng vô danh