Khác biệt giữa các bản “Cù Lao Dung”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
'''*''': ''Diện tích và dân số được lấy năm 2002, dựa trên nghị định thành lập huyện Cù Lao Dung, chỉ có giá trị tham khảo''.
 
==Nông thôn mới==
Ngày 29/11/2019, xã An Thạnh Đông được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2019.
== Hình ảnh ==
<gallery>