Khác biệt giữa các bản “Thanh Thủy”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Phía bắc giáp huyện [[Tam Nông, Phú Thọ|Tam Nông]].
 
Huyện Thanh Thủy có diện tích tự nhiên là 12.097 ha, dân số là 75.588 người<ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.13.</ref> 32% dân số theo [[đạo Thiên Chúa]].
 
==Hành chính==