Khác biệt giữa các bản “Thanh Thủy”

*Phía tây và phía nam giáp huyện [[Thanh Sơn]]
*Phía nam giáp huyện Thanh Sơn
*Phía đông nam giáp huyện [[Kỳthành Sơn,phố Hòa Bình|Kỳ Sơn]], tỉnh [[Hòa Bình]]
*Phía bắc giáp huyện [[Tam Nông, Phú Thọ|Tam Nông]].