Khác biệt giữa các bản “Hoàng Quy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1927|3|28}}
| nơi sinh = tỉnh [[Hưng Yên]], [[Liên bang Đông Dương]]
| nơi ở = [[Hà Nội]]
| ngày chết =
| nơi chết =
 
| chức vụ = Bộ thưtrưởng TỉnhBộ ủyTài [[Lào Cai]]chính
| bắt đầu = [[16 tháng 42]] năm 1951[[1987]]
| kết thúc = tháng 42 năm 1954[[1992]]
| tiền nhiệm = [[Vũ Tuân]]
| kế nhiệm = [[HoàngHồ Trường MinhTế]]
| địa hạt =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Phó thưChủ Tỉnhnhiệm ủythứ nhất [[VĩnhỦy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà Phúnước]]
| bắt đầu 2 = [[29 tháng 410]] năm 1977[[1983]]
| kết thúc 2 = [[16 tháng 42]] năm 1983[[1987]]
| tiền nhiệm 2 = [[Kim Ngọc]]
| kế nhiệm 2 = Hoàng[[Đậu VănNgọc TônXuân]]
| địa hạt 2 =
| phótrưởng chức vụ 2 = Chủ nhiệm
| phótrưởng viên chức 2 = [[Võ Văn Kiệt]]
 
| chức vụ 3 =
| chức vụ 3 = Phó Chủ nhiệm thứ nhất [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]]
| bắt đầu 3 = [[29 tháng 10]] năm [[1983]]
| kết thúc 3 = [[16 tháng 2]] năm [[1987]]
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 = [[Đậu Ngọc Xuân]]
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 = Chủ nhiệm
| trưởng viên chức 3 = [[Võ Văn Kiệt]]
 
| chức vụ 4 = Bộ trưởngthư BộTỉnh Tàiủy chính[[Vĩnh Phú]]
| bắt đầu 4 = [[16 tháng 2]]4 năm [[1987]]1977
| kết thúc 4 = tháng 24 năm [[1992]] 1983
| tiền nhiệm 4 = [[Kim TuânNgọc]]
| kế nhiệm 4 = [[HồHoàng Tế]]Văn Tôn
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
 
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
 
| chức vụ 7 = Bí thư Tỉnh ủy [[Lào Cai]]
| bắt đầu 7 = tháng 4 năm 1951
| kết thúc 7 = tháng 4 năm 1954
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 = [[Hoàng Trường Minh]]
| địa hạt 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
 
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
 
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
}}
 
'''Hoàng Quy''' (1926 – 2009) là đảng viên [[Đảng Cộng sản Việt Nam]], Chính khách Việt Nam, Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] các khóa V, khóa VI, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam.
 
Ông sinh năm 1926 quê ở huyện Ân Thi, tỉnh [[Hưng Yên]] .<ref>{{chú thích web | url = http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT431078322 | tiêu đề = DCSVN | author = | ngày = | ngày truy cập = 5 tháng 11 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>.
 
==Hoạt động cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến==