Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

* Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật tiến hành đảo chính quân sự lật đổ và thủ tiêu quyền lực của thực dân Pháp, trở thành chủ thể quyền lực chính trị tối cao, chủ chốt nhất. Ở Việt Nam, do nhu cầu thống trị, phát xít Nhật buộc phải chia sẻ một phần quyền lực cho chính phủ Trần Trọng Kim<ref name=khoals>http://khoalichsu.edu.vn/bai-nghien-cu/689-cu-truc-quyn-lc-vit-nam-sau-cuc-o-chinh-ngay-931945-va-vn-khong-trng-quyn-lc-trong-cach-mng-thang-tam</ref>
*Ngoại kiều gốc Âu châu kể cả chính người Pháp chỉ được cư trú ở 5 địa điểm: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Đà Lạt và Sài Gòn.<ref>Shellshear,
Iphigénie-Catherine. ''Far from the Tamarind Tree''. Double Bay, NSW, Australia: Longueville Books, 2003. Tr 60</ref> Ai ra khỏi năm khu vwujcvực này đều bị bắt.
* Xóa bỏ sự cai trị của [[Chính phủ Vichy|Chính phủ Vichy Pháp]] tại [[Liên bang Đông Dương|Đông Dương]].
* Trên cơ sở [[Liên bang Đông Dương|Đông Dương thuộc Pháp]], chế độ bảo hộ của Pháp bị xóa bỏ, hình thành 3 quốc gia độc lập trên danh nghĩa<ref name="khoals"/>: