Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 001 || align="left" |'''{{flag|Trung Quốc}}'''{{ref|n2|n2}}|| 1.422.035.502 || Tháng 12, 2019 ||18,4734%|| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 002 || align="left" |'''{{flag|Ấn Độ}}'''|| 1.375.874.187 || Tháng 12, 2019 || 17,8674% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 003 || align="left" |'''{{flag|Hoa Kỳ}}'''|| 330.273.458 ||Tháng 12, 2019 || 4,3426% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 004 || align="left" |'''{{flag|Indonesia}}'''|| 270.856.521 || Tháng 12, 2019 || 3,5149% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 005 || align="left" |'''{{flag|Brasil}}'''|| 213.103.040 || Tháng 12, 2019 || 2,8175% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 006 || align="left" |'''{{flag|Pakistan}}'''|| 206.475.732 || Tháng 12, 2019 || 2,6266% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 007 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}'''|| 203.619.755 ||Tháng 12, 2019 || 2,5563% || style="font-size 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 008 || align="left" |'''{{flag|Bangladesh}}'''|| 168.931.236 || Tháng 12, 2019 || 2,1918% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 009 || align="left" |'''{{flag|Nga}}'''|| 143.820.246 || Tháng 12, 2019 || 1,9186% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]<!-- BEFORE EDITING RUSSIA'S POPULATION PLEASE SEE: Talk:List_of_countries_by_population#Russia_2 -->
|-
| 010 || align="left" |'''{{flag|México}}'''|| 133.088.252 || Tháng 12, 2019 || 1,7372% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 011 || align="left" |'''{{flag|Nhật Bản}}'''|| 126.661.022 || Tháng 12, 2019 || 1,6863% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 012 || align="left" |'''{{flag|Ethiopia}}'''|| 111.462.870 || Tháng 12, 2019 || 1,3944% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 013 || align="left" |'''{{flag|Philippines}}'''|| 108.908.658 || Tháng 12, 2019 || 1,3840% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 014 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}'''|| 102.047.379 || Tháng 12, 2019 || 1,2732% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015 || align="left" |'''{{flag|Việt Nam}}'''|| 97.892.584 || Tháng 12, 2019 || 1,2726% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 016 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Dân chủ Congo|name=CHDC Congo}}'''|| 88.148.337 || Tháng 12, 2019|| 1,0714% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 017 || align="left" |'''{{flag|Thổ Nhĩ Kỳ}}'''|| 83.302.508 || Tháng 12, 2019 || 1,07% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 018 || align="left" |'''{{flag|Iran}}'''|| 83.182.490 || Tháng 12, 2019 || 1,0807% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 019 || align="left" |'''{{flag|Đức}}'''|| 82.463.949 || Tháng 12, 2019 || 1,0806% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 020 || align="left" |'''{{flag|Thái Lan}}'''|| 69.349.933 || Tháng 12, 2019|| 0,9189% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 021 || align="left" |'''{{flag|Vương quốc Anh}}'''|| 67.142.347 || Tháng 12, 2019 || 0,87% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 022 || align="left" |'''{{flag|Pháp}}'''{{ref|n3|n3}}|| 65.597.970 || Tháng 12, 2019 || 0,8685% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 023 || align="left" |'''{{flag|Tanzania}}'''|| 61.866.848 || Tháng 12, 2019 || 0,7680% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 024 || align="left" |'''{{flag|Ý}}'''|| 59.169.253 || Tháng 12, 2019 || 0,8076% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 025 || align="left" |'''{{flag|Nam Phi}}'''|| 58.388.697 || Tháng 12, 2019 || 0,7475% || style="font-size:75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 026 || align="left" |'''{{flag|Myanmar}}'''|| 54.567.442 || Tháng 12, 2019 || 0,7370% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 027 || align="left" |'''{{flag|Kenya}}'''|| 52.861.869 || Tháng 12, 2019 || 0,6468% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 028 || align="left" |'''{{flag|Hàn Quốc}}'''|| 51.419.341 || Tháng 12, 2019 || 0,6766% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 029 || align="left" |'''{{flag|Colombia}}'''|| 50.028.438 || Tháng 12, 2019 || 0,65% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 030 || align="left" |'''{{flag|Uganda}}'''|| 46.469.985 ||Tháng 12, 2019 || 0,5560% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 031 || align="left" |'''{{flag|Tây Ban Nha}}'''|| 46.436.208 || Tháng 12, 2019 || 0,6160% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 032 || align="left" |'''{{flag|Argentina}}'''|| 45.304.591 || Tháng 12, 2019 || 0,5958% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 033 || align="left" |'''{{flag|Ukraina}}'''|| 43.685.669 || Tháng 12, 2019 || 0,5956% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 034 || align="left" |'''{{flag|Sudan}}'''|| 43.041.746 || Tháng 12, 2019 || 0,56% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 035 || align="left" |'''{{flag|Algérie}}'''|| 42.998.235 || Tháng 12, 2019 || 0,55% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 036 || align="left" |'''{{flag|Iraq}}'''|| 40.969.003 || Tháng 12, 2019 || 0,5153% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 037 || align="left" |'''{{flag|Ba Lan}}'''|| 37.980.285 || Tháng 12, 2019 || 0,5149% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 038 || align="left" |'''{{flag|Canada}}'''|| 37.440.908 || Tháng 12, 2019 || 0,49% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
57

lần sửa đổi